Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

MERGE

Modellering av jordens klimatsystem, med fokus på vegetation och terrestra ekosystem

Skog i solljus. Foto.

MERGE handlar om forskning om och med klimatmodeller, med fokus på vegetation och terrestra ekosystem. MERGE startades 2008, och är ett strategiskt forskningsområde som följer den forskningspolitiska propositionen från 2007. Verksamheten omfattar avancerad forskning, disciplinär och tvärvetenskaplig forskarutbildning och dialog med samhället om vetenskaplig kunskap och forskningssbehov.

MERGE är organiserad i fem teman som tillsammans bildar en sammanhållen tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Det gemensamma målet är att öka kunskapen om klimatet, med fokus på hur atmosfären och markytan, med särskild fokus på vegetation och ekosystem, samverkar. Det klimat som vi har idag påverkas av samspelet mellan dessa, och samma mekanismer är viktiga även under klimatförändringar.

Temperatur- och nederbördsförändringar påverkar vegetation och ekosystem. Förändringarna i dessa bidrar därefter själva till klimatförändringar via bio(geo)fysikaliska och bio(geo)kemiska återkopplingar. Dessutom är en väsentlig del av den mänskliga klimatpåverkan ett resultat av de utsläpp och andra effekter som orsakas av markanvändningen och dess förändringar. Klimatmodeller har först på senare tid börjat utvecklas till att även omfatta dessa kopplingar, och resultat visar att de behöver tas hänsyn till när man tar fram klimatscenarier och vid studier av klimateffekter.

MERGE:s webbplats – merge.lu.se