Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Systembiologisk modellering

Vi utvecklar och analyserar modeller av biologiska nätverk för att öka vår kunskap om hur levande celler och vävnader fungerar. Modellerna bygger framför allt på växelverkan mellan olika gener och proteiner, exempelvis i stamceller.

Forskargruppen arbetar med att konstruera och förfina beräkningsmodeller för att beskriva genetiska, epigenetiska och metabola nätverk. Sådana systembiologiska modeller kan exempelvis beskriva hur hela populationer växelverkar med omgivningen, hur enskilda celler väljer att differentiera till olika celltyper eller hur multicellulära system bildar mönster och anlägger nya organ i två eller tre dimensioner.

Denna interdisciplinära forskning bedrivs i nära samarbete med forskare inom medicin och biologi. Tillsammans utvecklar vi nya modeller och metoder kopplade till nya sorters experiment och data. Reglering av stamceller är ett viktigt område; det kan exempelvis handla om hur immunförsvarets celler fattar beslut att mogna eller hur hudceller kan programmeras om direkt till att bli nervceller eller stamceller. Inom biologi arbetar vi bland annat med nedbrytningsprocesser i jord där svampar interagerar med organiska molekyler och mineralpartiklar. Gruppen har också kopplingar till växtbiologi genom Sainsbury-laboratoriet vid Universitetet i Cambridge.

Forskargruppen ingår i temat Beräkningsvetenskap för hälsa och miljö vid CEC.

Gruppledare

Victor Olariu Annell
E-post: victor [dot] olariu [at] cec [dot] lu [dot] se (victor[dot]olariu[at]cec[dot]lu[dot]se)
Telefon: +46 46 222 34 96