CEC Ledningsgrupp

  • Per Persson, föreståndare
  • Henrik Smith, styrelseordförande, koordinator BECC och LU Land, föreståndare Hållbarhetsforum
  • Katarina Hedlund, ställföreträdande föreståndare samt biträdande föreståndare grundutbildning
  • Yann Clough, biträdande föreståndare forskning samt ansvarig för jämställdhet och likabehandling
  • Natascha Kljun, biträdande föreståndare forskarutbildning
  • Anna Ekberg, biträdande föreståndare samverkan, koordinator Hållbarhetsforum 
  • Karin Hofvendahl, administrativ chef
  • Anna Maria Erling, kommunikationsansvarig

Kontakt

Föreståndare
Per Persson
per [dot] persson [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 17 96

Ställföreträdande föreståndare
Katarina Hedlund
katarina [dot] hedlund [at] biol [dot] lu [dot] se
046-222 37 98

Administrativ chef
Karin Hofvendahl
karin [dot] hofvendahl [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 97 96

Kommunikationsansvarig
Anna Maria Erling
anna_maria [dot] erling [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 68 96