CEC Ledningsgrupp

  • Henrik Smith, föreståndare, koordinator BECC, föreståndare Hållbarhetsforum
  • Katarina Hedlund, ställföreträdande föreståndare, verksamhetsansvarig grundutbildning
  • Yann Clough, biträdande föreståndare, verksamhetsansvarig forskningsutveckling, jämställdhet och likabehandling
  • Karin Hofvendahl, administrativ chef
  • Natascha Kljun, studierektor forskarutbildning
  • Anna Maria Erling, kommunikationsansvarig
  • Anna Ekberg, koordinator Hållbarhetsforum och CEC:s forskarskolor
  • Erik Swietlicki, ansvarig infrastrukturstrategi
  • Paul Miller, koordinator MERGE
  • Per Persson, stöd föreståndare strategiska frågor

Kontakt

Föreståndare
Henrik Smith
henrik [dot] smith [at] biol [dot] lu [dot] se
046-222 93 79

Ställföreträdande föreståndare
Katarina Hedlund
katarina [dot] hedlund [at] biol [dot] lu [dot] se
046-222 37 98

Administrativ chef
Karin Hofvendahl
karin [dot] hofvendahl [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 97 96

Kommunikationsansvarig
Anna Maria Erling
anna_maria [dot] erling [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 68 96