Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Cirkulära materialflöden i anläggningskonstruktioner - optimerad masshantering när avfall blir resurs

Idag saknas vetenskapligt underbyggda miljökriterier för när massor som asfalt, betong och utgrävd jord från bygg- och anläggningssektorn slutar vara avfall. Årligen uppstår miljontals ton av dessa material som skulle kunna bli till en produkt och ge miljönytta och kostnadsbesparing.

Då massorna kan innehålla organiska och icke-organiska föroreningar måste de samlade miljöeffekterna av dessa vid hanteringen belysas och bedömas. Detta gäller framförallt effekter på markmiljön, då materialen ofta är i kontakt med jord. I detta projekt ska vi utveckla metoder hur det kan riskbedömas så att massorna återvinns på ett miljösäkert sätt och kan bilda cirkulära flöden samhällsbyggande.

Projektet finansieras av Trafikverket, Sveriges Byggindustriernas utvecklingsfond och CEC. 

Kontakt och mer information

Martijn van Praagh

  • E-post: 
    martijn [dot] van_praagh [at] cec [dot] lu [dot] se (martijn[dot]van_praagh[at]cec[dot]lu[dot]se)
  • Telefon: +46 46 222 47 42