Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

KlimatService för Kulturarv (KSK)

Detta projekt utvecklar ett verktyg (klimatservice) som syftar till att stötta aktörer inom kulturarvssektorn i deras klimatanpassningsarbete. Verktyget tas fram i samarbete med olika institutioner och aktörer inom kulturarvssektorn.

Byggnad med växtlighet. Foto.

Effekterna av klimatförändringarna kommer att påverka vårt kulturarv negativt på många sätt. Negativ påverkan, till exempel översvämning, brand, nollgenomgångar och nederbörd, kan komma att öka i intensitet och frekvens, vilket innebär att vårt kulturarv kan skadas eller till och med gå förlorat.

Verktyget ”Klimatservice för kulturarv”, KSK, ska fungera som ett stöd i processer där riskbedömning av klimateffekter behöver utföras exempelvis när en vård- och underhållsplan upprättas eller uppdateras. Verktyget skall stötta i översättandet av regionala klimatdata så att utgångspunkten för riskbedömning tydliggörs för aktörer inom sektorn för kulturarv. Det ska vara enkelt att ta beslut och ta höjd för klimatanpassning med stöd i verktyget utan att varken underskatta eller överskatta en risk eller skapa ekonomiska hinder för den klimatanpassning som väljs i processen.

Syfte

Syftet med projektet är att utveckla en klimatservice som kan användas när klimatrisker ska analyseras inom sektorn för kulturarv.

Mål

Generella mål;

 • öka kunskapen om klimatförändringarnas påverkan på kulturarv
 • öka kunskapen om olika klimatrelaterade risker för kulturarv

Specifika mål;

 • utveckla en “Klimatservice för kulturarv” som tillmötesgår de kunskaps- och användarbehov som finns inom sektorn för kulturarv
 • skapa förståelse hur vi kvalitativt kan förstå och kommunicera klimatinformation och ta höjd för sannolikhet med hjälp av “goda exempel”
 • utifrån verktyget kunna få stöd i att avgöra vilken nivå av sannolikhet (1:a, 2:a, 3:a eller 4:a, enligt Standard för riskbedömning SS-EN 31010) en relevant risk har utifrån tillgänglig klimatinformation

Metod

“Klimatservice för kulturarv” tas fram i samverkan med myndigheter och aktörer relaterade till kulturarvssektorn. Detta kommer göras med hjälp av workshops i samverkan med projektets referensgrupp.

Kontaktinformation och medverkande

Projektledare:

Johanna Alkan Olsson
E-post: johanna [dot] alkan_olsson [at] cec [dot] lu [dot] se (johanna[dot]alkan_olsson[at]cec[dot]lu[dot]se)

Johanna Alkan Olsson i Lunds universitets forskningsportal

Medverkande forskare:

Sofie Linder

Referensgrupp:

 • Therese Sonehag, Riksantikvarieämbetet
 • Erica Duvensjö, Världsarvssamordnare
 • Luleå kommun
 • Gammelstad kyrkby
 • Emma Rydnér, Världsarvssamordnare
 • Mörbylånga Kommun
 • Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Vad är en klimatservice?

En klimatservice är ett användarvänligt beslutsverktyg som tillmötesgår en sektors behov grundat i vetenskaplig kunskap (bestående av klimatdata och klimatexpertis).

Projektinformation

 • Startår: 2022
 • Slutår: 2023
 • Finansiär: Riksantikvarieämbetet (600 000 SEK)