Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ekologisk kompensation som styrmedel i miljömålsarbetet

Projektet är ett påbyggnadsprojekt på sju tidigare forskningsprojekt inom ekologisk kompensation, finansierat av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Damm vid byggnad. Fotograf.
Damm framför byggnad. Fotograf.

Om projektet

Detta projekt är ett påbyggnadsprojekt på sju tidigare forskningsprojekt finansierade av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. De sju forskningsprojekten syfte var att bidra till mer kunskap om ekologisk kompensation.

Detta projekt innefattar dels en sammanfattning av slutsatserna från de tidigare genomförda individuella projekten, dels en syntes av resultat och slutsatser från projekten organiserade inom ett antal utvalda teman. Temana väljs utifrån de kunskapsområden om ekologisk kompensation som har täckts av de tidigare projekten och utifrån de policy-behov som dels Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har identifierat.

Syfte

Syftet med projektet är att:

  • göra en sammanfattande analys och syntes av den kunskap om ekologisk kompensation som framkommit i de sju projekten.
  • utifrån resultaten från de genomförda projekten analysera vilken ytterligare forskning som behövs inom området.
  • kommunicera resultat och slutsatser från påbyggnadsprojektet i form av en rapport.

Mål

Målet med påbyggnadsprojektet är att kommunicera de samlade resultaten av projekten som finansierats under Naturvårdsverkets utlysning 2018 för ekologisk kompensation, och reflektera över de luckor för framtida överväganden såsom hur man utvecklar ett tillämpligt instrument för ekologisk kompensation.

Metod

Projektet genomförs genom perioder av skrivande kombinerat med återkommande webbaserade möten och workshops inom projektgruppen där syntesarbetets frågeställningar och framtagna bidrag från projektdeltagarna diskuteras, och det fortsatta skrivandet planeras. Projektgruppen innefattar alla projektledare från de tidigare projekten och dessa kommer att vara involverade i hela skrivprocessen och tilldelas uppgifter.

Projektledningen ansvarar för koordineringen av projektet och skrivarbetet och av sammanställningen av syntesrapporten. Möten med referensgruppen hålls i början och i slutet av projektperioden, där det första fokuserar på diskussion om det planerade upplägget och de tematiska frågorna medan det andra inriktas på diskussion av ett utkast till syntesrapport.

Projektet avslutas med ett seminarium där syntesrapportens slutsatser presenteras.

Ekologisk kompensation

I Sverige genomförs kompensationsåtgärder antingen med utgångspunkt i miljöbalken eller genom frivilliga åtaganden, oftast i relation till fysisk planering. Vid den lagstyrda kompensationen står biologisk mångfald i fokus, medan den frivilliga ekologiska kompensationen också fokuserar på bevarandet av ekosystemtjänster.

Kontaktinformation och medverkande

Projektledare:

Ingemar Jönsson
Ingemar Jönsson — Högskolan Kristianstads forskningsportal (hkr.se)

Projektdeltagare:

Länkarna går till Lunds universitets forskningsportal.

Kontaktinformation: 

Johanna Alkan Olsson, forskare
E-post: johanna [dot] alkan_olsson [at] cec [dot] lu [dot] se (johanna[dot]alkan_olsson[at]cec[dot]lu[dot]se)

Helena Hanson, forskare
E-post: helena [dot] hanson [at] cec [dot] lu [dot] se (helena[dot]hanson[at]cec[dot]lu[dot]se)

Projektinformation

  • Startår: 2021
  • Slutår: 2023
  • Finansiering: Naturvårdsverket