Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studenter berättar

Här berättar våra studenter mer om sina upplevelser av utbildningarna i miljövetenskap och om sina framtidsplaner.

Jesper och Emilia fick pris för sina uppsatser

Jesper och Emilia - SYSAV-stipendiater 2020. Foto.

Två av de tre som tilldelades stipendier av SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag, under 2020 läste miljövetenskap vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap. Jesper undersökte återvinning av jordmassor i sin uppsats medan Emilia skrev om ökad plaståtervinning och utsläpp av gifter kopplat till denna återanvändning.

Jesper och Emilia och berättar mer om nyttan med att ha läst miljövetenskap.

Matilda och Freja uppskattar lärarnas engagemang

Matilda Hildingsson och Freja Milton. Foto.

Matilda Hildingsson och Freja Milton läser miljövetenskap och har samarbetat med Lomma kommun under utbildningen. Resultatet används nu av kommunen för att ta fram en handlingsplan för bekämpning av invasiva arter.

Intervju med Matilda och Freja

Amanda siktar på en internationell karriär

Tidigare masterstudenten Amanda. Foto.

Hur är det att läsa miljövetenskap i Lund?

Det är väldigt allmänbildande att läsa miljövetenskap, då utbildningen innehåller kurser från en mängd olika discipliner. Ibland kan jag känna att jag inte lär mig något på djupet eftersom det just är så brett, men den känslan tror jag kan finnas oberoende av vilket program man har valt och hör ihop med en sund osäkerhet som kommer avhjälpas när man väl kommer ut i verkligheten och får applicera och vidareutveckla sina kunskaper. Jag tycker det har varit roligt och givande att få läsa på många olika institutioner och kunna jämföra tanke- och arbetssätt. Detta tror jag kan vara nyttigt för att i mitt framtida arbetsliv ha förståelse för att människor med olika akademisk bakgrund kan resonera och fokusera på olika sätt och saker.

Hur kom det sig att du började läsa just miljövetenskap?

Jag har alltid brunnit för miljöfrågor och känt mig extra nyfiken på den naturvetenskapliga aspekten av det hela, därför var miljövetenskap i Lund ett logiskt val.

Vad har du för planer för framtiden?

Drömmen skulle vara att kunna jobba inom någon NGO, FN eller EU, med utvecklingsprojekt i tredje världen, eller med att bidra med naturvetenskaplig fackkunskap i politiska processer. Att jobba i fält med exempelvis natur- eller vattenvård för någon länsstyrelse i Sverige skulle också vara intressant, och koppla tillbaka mycket till kurser jag läst i min utbildning.

Några tips till kommande studenter?

Försök känna efter vilket område du vill rikta in dig på i din utbildning, så du efter avslutad examen kan känna dig kompetent inom en viss sfär. Jag har själv tagit kurser inom många olika områden utan att se till helheten eller vad jag faktiskt vill arbeta med efteråt, och nu i efterhand undrar jag om det egentligen var så vist. Engagera dig i såväl studentliv (kårer och nation) som de andra ideella organisationer som finns, på så sätt får du en meningsfullare tid i Lund, bra erfarenheter och bredare bekantskapskrets!