Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kandidatprogram (180hp)

MILJÖVETENSKAP OCH MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD

Vill du lära dig mer om hur du kan arbeta med dagens och morgondagens miljöfrågor för en hållbar utveckling? Läs ett kandidatprogram i miljövetenskap och bli en del av lösningen för en hållbar framtid.

Dagens miljöfrågor är många och globala. Det pågår ett omfattande arbete för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av samhället, samtidigt som vi måste identifiera och åtgärda redan existerande miljöproblem. Våra utbildningar är naturvetenskapliga med inslag av exempelvis juridik, statsvetenskap och ekonomi vilket ger djup förståelse för orsaker till miljöproblem samtidigt som man får insikt i hur miljöfrågor regleras, styrs och förebyggs.

Vi erbjuder två kandidatprogram, ett i miljövetenskap och ett i miljö- och hälsoskydd. Båda programmen är 3-åriga och ger dig en kandidatexamen i miljövetenskap.

Studierna består av föreläsningar av både forskare och yrkesaktiva, studiebesök, projektarbeten, tentor och praktiska övningar.

Två unga män som sitter på en gräsmatta och studerar. Foto.

Miljövetenskap

Utbildningen är för dig som vill arbeta med att förebygga och åtgärda miljöproblem. Du kan specialisera dig inom ett miljöområde, exempelvis ekotoxikologi, naturvård eller markvård.

Med examen i miljövetenskap har du ett brett arbetsfält du kan bland annat arbeta som konsult, miljöstrateg eller miljöhandläggare.
Läs här om utbildningen i Miljövetenskap, vilka kurser som ingår och vad du kan jobba med.

Studenter och lärare på ett fält. Foto.

Miljö- och hälsoskydd

En yrkesinriktad utbildning för dig som vill arbeta med miljö- och hälsovårdsfrågor inom privata företag eller offentlig förvaltning.

Efter examen kan du arbeta som miljö- och hälsoskyddsinspektör, ett yrke med en tydlig identitet och god arbetsmarknad.
Läs här om utbildningen i Miljö- och hälsoskydd, vilka kurser som ingår och vad du kan jobba med.