Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Miljövetenskap (180 hp)

Naturvetenskapligt kandidatprogram

Är du framtidens problemlösare med fokus på miljöfrågor? Då är kandidatprogrammet i miljövetenskap utbildningen för dig! Vi ger dig djup förståelse för orsaker till miljöproblem samtidigt som du får insikt i hur man kan lösa och förebygga både dagens och framtidens miljöutmaningar.

Läraren Karl Ljung berättar mer om utbildningen och vilka möjligheter som finns efter examen - youtube.com

Miljövetenskapsprogrammet är tvärvetenskapligt med en naturvetenskaplig grund. Genom grundläggande kurser i miljövetenskap, geologi, fysik, ekologi, kemi, juridik och ekonomi får du kunskap om miljöproblemens orsaker och konsekvenser samt kunskap om relevanta lagar och styrmedel.

Du lär dig beskriva och analysera miljöfrågor, förstå ekonomiska konsekvenser av förebyggande miljöskydd såväl som av miljöförstöring och utarbeta strategier för att lösa miljöproblem.

Du studerar även hur naturliga kretslopp fungerar och påverkas av mänskliga aktiviteter samt lär dig principerna bakom miljöcertifiering, miljöledningssystem och miljörevision.

Studierna sker genom föreläsningar av både forskare och yrkesaktiva, studiebesök, projektarbeten, tentor och praktiska övningar.

Studiegång

Studierna inleds med ett basblock med grundkurser och avslutas med ett års valfri, fördjupande specialisering inom det område som du tycker är mest intressant exempelvis förorenad mark eller kanske vattenvård. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. Läs mer om kurserna på respektive kurssida.

Under år 3 finns det också möjlighet att välja en praktikkurs. 

År 1

Läs mer om praktik här

År 1

År 2

År 3

  • HT1: Valbar kurs
  • HT2: Valbar kurs
  • VT1: Valbar kurs
  • VT2: Examensarbete

Du kan också välja en helt egen inriktning - hela universitetets kursutbud står till ditt förfogande! Svårt att välja bland alla val? Här kan du hitta information om rekommenderade studiegångar

Rekommenderade kandidatinriktningar

Rekommenderade inriktningar inom kandidatprogrammet i miljövetenskap

Naturvetenskaplig kandidatexamen

Regler för kandidatexamen huvudområde miljövetenskap

Läs tidigare kandidatexamensarbeten inom miljövetenskap

I LUP Student Papers, kan du läsa examensarbeten som skrivits av tidigare studenter.

LUP Student Papers, Lund university library – lub.lu.se

Arbetsmarknad och karriär

Efter examen har du kompetens inom många olika områden, från kunskap om miljöproblemens orsaker, förebyggande arbete till hur du kan påverka samhällsutvecklingen på lokal och global nivå. Du är dessutom både välbehövd och efterfrågad på arbetsmarknaden både i Sverige och i världen.

Arbetsmarknaden för miljövetare är ljus och det finns arbeten inom många olika sektorer, både i Sverige och utomlands.
Efter studierna kan du till exempel arbeta med hållbarhetsfrågor, naturvård, miljöstrategi eller miljöledning. Miljövetare arbetar ofta som projektledare eller konsulter inom kommuner, myndigheter, organisationer och privata näringslivet.

Tidigare studenter berättar om utbildningarna

Vill du fortsätta med en masterutbildning?

Vi erbjuder 8 olika utbildningar på avancerad nivå, bland annat Tillämpad klimatstrategi, Miljö- och hälsoskydd och naturvetenskaplig inriktning.

Om masterutbildningar inom Miljövetenskap

 

Behörighet

Se Lunds universitets centrala webbplats

Examen

Naturvetenskaplig kandidatexamen huvudområde miljövetenskap

Studietakt

Dagtid, 100 %

Studievägledare

Helena Hanson
studieadministration [at] cec [dot] lu [dot] se (studieadministration[at]cec[dot]lu[dot]se)
0721-440166

Träffas måndagar 12.30 - 14.00 i rum E120, entréplan Ekologihuset

Mer om kandidatprogrammet i miljövetenskap - youtube.com.