Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rekommenderade inriktningar inom kandidatprogrammet i miljövetenskap

Under kandidatutbildningens andra och tredje år läser du 60 hp valfria kurser. Du kan antingen att välja att läsa brett eller att fördjupa dig inom något område. Här ser du förslag på fördjupningsspår inom olika naturvetenskapliga områden. Du kan också välja att sätta ihop en egen inriktning. Samråd då gärna med studievägledaren.

PDF för utskrift (PDF 90 kB, ny flik)

Miljö- och hälsoskydd

Vt 2 MVES04 Miljöövervakning eller GEOC8 Förorenad mark

Ht 1 MVET10 Miljöskydd

Ht 2 MVEN21 Livsmedelssäkerhet

Vt 1 MVEN22 Metodik och praktik

Vt 2 Examensarbete, 15 hp

Ekotoxikologi

Vt 2 MVES04 Miljöövervakning eller GEOC8 Förorenad mark

Ht 1 MVEN10 Riskanalys inom natur miljö och hälsa

Ht 2 BIOR41 Ekotoxikologi -lu.se

Vt 1 BIOR52 Tillämpad ekotoxikologi - lu.se

Vt 2 Examensarbete, 15 hp

Markvård-förorenad mark

Vt 2 GEOC8 Förorenad mark - lu.se

Ht 1 MVEN10 Riskanalys inom natur miljö och hälsa eller MVET10 Miljöskydd eller BIOR78 Mark- och växtekologi

Ht 2 GEOB25 Geologi i samhället - lu.se

Vt 1 GEOP06 Hydrogeologi - lu.se (kräver geologi i samhället)

Vt 2 Examensarbete, 15 hp

Naturvård

Vt 2 BIOR39 Biologisk miljöövervakning/ MVES04 Miljöövervakning

Ht 1 MVEN10 Riskanalys inom natur miljö och hälsa eller BIOR78 Mark- och växtekologi

Ht 2 BIOC5 Naturvård

Vt 1 NGEA11 GIS eller NGEA05 Fjärranalys o GIS med miljövårdsinriktning

Vt 2 Examensarbete, 15 hp

Vattenvård

Vt 2 Vattenvård

Ht 1 BIOR86 Limnologi och marinbiologi-organismer och habitat

Ht 2 BIOR41 Ekotoxikologi eller GEOB25 Geologi i samhället

Vt 1 GEOP06 Hydrogeologi (kräver geologi i samhället)

Vt 2 Examensarbete, 15 hp

Djurskydd

Kombineras lämpligast med miljö- och hälsoskydd.

Djurskyddskurser och program ges på distans av Linnéuniversitetet. 

Vi kan inte garantera att det finns plats på kurser och program vid Linnéuniversitetet.

Djurskydd - lnu.se

Djurskydd kan läsas på två sätt:

  1. Du läser djurskyddskurser som inriktning inom en miljövetenskaplig kandidat och läser sedan en master eller magister i Miljö- och hälsoskydd.

    Kurser som då läses i Lund:
    Vt 2 (termin 4) BIOF08 Djurs beteende, 15 hp
    Vt 2 ( termin 6) Examensarbete, 15 hp
  2. Du läser miljö-och hälsoskyddskurser som inriktning inom en miljövetenskaplig kandidat och  läser sedan en Magister i djurskydd (Förkunskapskrav: Kandidatexamen inom relevant område (t ex biologi, miljövetenskap) eller yrkesexamen inom relevant område (t ex agronom-, veterinär-, djursjukskötar- eller hippologexamen). - Biologi 60 hp inklusive etologi 15 hp. - Svenska 3 - Engelska B/6, eller motsvarande).