Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

”En av de bästa sakerna var att alla mina klasskamrater hade olika akademiska bakgrunder”

Katarina Crafoord, Hållbarhetssamordnare

Katarina Crafoord. Foto.

Vad jobbar du med?

Jag arbetar som Hållbarhetssamordnare på Upphandlingsenheten på Örebro kommun, med ansvar för miljö, etiska och sociala krav i kommunens upphandlingar.

Hur fick du ditt jobb?

En klasskamrat från masterutbildningen tipsade mig om jobbannonsen, eftersom hon visste att jag skrev mitt masterarbete inriktat på hållbar upphandling.

Vad studerade du på Lunds universitet?

Jag har en masterexamen i Tillämpad Klimatstrategi och kandidatemanen i Naturgeografi och ekosystemanalys, båda från Lund.

Varför valde du just den här utbildningen?

Jag har alltid varit intresserad av miljö- och hållbarhetsfrågor, men till en början hade jag framförallt ett naturvetenskapligt fokus. Efter min kandidatexamen insåg jag att jag även ville förstå miljö- och hållbarhetsfrågan utifrån ett människo- och samhällsperspektiv och på så vis kom jag in på master i Tillämpad klimatstrategi.

Vad var det bästa med utbildningen?

En av de bästa sakerna var att alla mina klasskamrater hade olika akademiska bakgrunder, både naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig. Detta bidrog till mycket intressanta diskussioner och gruppövningar, samt att vi alla fick lära oss att arbeta med personer som inte har samma akademiska bakgrund, vilket är väldigt nyttigt inför arbetslivet.

Vad handlade din masteruppsats om?

Om hur kommuner kan främja cirkulär ekonomi i den offentliga upphandlingen. Detta med fokus på datorer, eftersom datorer har en stor miljöpåverkan genom hela livscykeln, från tillverkningsfasen till slutfasen. Jag skrev min uppsats i samarbete med The International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE) och Lunds kommun. Uppsatsen resulterade i ett stipendium från Sysav. 

Har du några tips till studenter som funderar på vad de ska bli?

Ett tips är att utbilda sig inom området klimat, miljö och hållbarhet. Det är väldigt aktuella och viktiga frågor, och min uppfattning är att både den offentliga och den privata sektorn gör många olika satsningar för att bli bättre på området. Tillämpad Klimatstrategi är ett bra val om du vill få en ökad kunskap inom bland annat klimatpolitik, styrmedel och klimatanpassning både nationellt och internationellt. I utbildningen har du stor möjlighet att själv bestämma vad du vill fördjupa dig i inom olika projekt och arbeten samt att på programmet undervisar många duktiga lärare och doktorander. Och jag vill ge en eloge till studievägledaren Yvonne Persson!
 

Intervjuad 2018