Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Magisterprogram Miljö- och hälsoskydd, 60 hp

1-årigt magisterprogram i Miljö- och hälsoskydd

Utbildningen är yrkesförberedande och ger dig mycket goda förutsättningar att få ett kvalificerat arbete som miljöinspektör, handläggare, miljösamordnare eller miljökonsult. Vanligast är arbete på miljökontor men länsstyrelser, industri- och konsultföretag är också vanliga.

Du läser yrkesinriktade kurser om livsmedelssäkerhet, miljöskydd, miljöövervakning och tillsynsmetodik. Både teoretiska och praktiska moment ingår i kurserna och under utbildningen ingår praktik på en miljöförvaltning eller länsstyrelse.

Utbildningen kännetecknas av många yrkesverksamma föreläsare med god kunskap inom sina ämnesområden. Du får direkt tillämpbar kunskap som gör dig väl förberedd och eftertraktad på arbetsmarknaden.

Examensarbetet som du skriver på vårterminen kan göras i nära samarbete med ett företag, en miljöförvaltning eller en annan myndighet. Det ger dig möjlighet att skaffa ett professionellt kontaktnät vilket ger goda förutsättningar att hitta ett bra arbete.

Ansök till programmet på antagning.se.

Studiegång magister 60 hp

Du läser tre fördjupningskurser och gör ett examensarbete på 15 hp.

Tidigare magisterexamensarbeten inom miljö- och hälsoskydd 

I LUP Student Papers (Lunds universitets publikationsdatabas) kan du läsa examensarbeten som skrivits av tidigare studenter. 

Magisterarbeten i LUP – lub.lu.se 

Arbetsmarknad och karriär

Efter examen kan du arbeta som miljö- och hälsoskyddsinspektör med specialisering mot ämnet som du har studerat på kandidatnivå. Du kommer att kunna söka avancerade miljö- och hälsoskyddsarbeten.

Jobbförutsättningarna för dig med en examen i miljö- och hälsoskydd ser mycket ljusa ut. Du kan arbeta på kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter men också inom den privata sektorn, på industri- och konsultföretag. Yrket innefattar ofta samarbete med andra yrkesverksamma och kommunikation med allmänheten.

Tidigare studenter berättar om utbildningarna

 

Behörighet

Se Lunds universitets centrala webbplats

Examen

Naturvetenskaplig magisterexamen i miljövetenskap 

Information om programmet

Omfattning: 60 hp

Studietakt: Dagtid, 100 %

Utbildningen startar: Hösttermin

Anmäl dig på antagnig.se

Studievägledare

Helena Hanson
studieadministration [at] cec [dot] lu [dot] se (studieadministration[at]cec[dot]lu[dot]se)
0721-440166

Träffas måndagar 12.30 - 14.00 i rum E120, entréplan Ekologihuset