Miljöskydd (15hp)

Kursen innehåller principerna för förebyggande miljöskydd genom olika industriprocesser. Olika metoder för behandling av kommunalt avloppsvatten gås igenom där problem med slamhantering är en viktig del. Miljörisker och förebyggande åtgärder för hantering av kemikalier, avfall och luftmiljöer ingår i kursmomenten. Kursen ger även träning och praktik på arbetsplatser inom miljöskyddsarbete.

Läs kursplanen för att se mer i detalj vad kursen innehåller.

Behörighet & urval

Ansökan och behörighet - Lunds universitets kursdatabas

 

 

Kursansvarig

Högni Hansson
hogni [dot] hansson [at] mv [dot] lu [dot] se
0721-55 56 48

Kontakt

Studievägledare

Yvonne Persson
yvonne [dot] persson [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 3782