Livsmedelssäkerhet (15hp)

Kursen innehåller övergripande föreläsningar om livsmedel och identifiering av risker vid hantering av livsmedel. Den ger också en överblick av de myndigheter och den lagstiftning som berör livsmedelssäkerhet. Det ingår allmän mikrobiologi med fokus på de livsmedelsburna mikroorganismer och praktiskt laboratoriearbete.

Praktiska övningar med autentiska analysresultat och exempel från fallstudier ingår i undervisningen för att förbereda studenterna för sin framtida yrkesutövning.

Kursen förbereder för arbete som miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Behörighet & urval

Ansökan och behörighet - Lunds universitets kursdatabas

 

 

 

Kursansvarig

Åsa Håkansson
asa [dot] hakansson [at] food [dot] lth [dot] se
+46 46 222 48 89

Kontakt

Studievägledare

Yvonne Persson
yvonne [dot] persson [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 3782