Röster om utbildningarna

Våra studenter trivs på utbildningarna

  • 87 % tycker att studierna är stimulerande
  • Mer än 75 % tycker att de har en god studiemiljö
  • Ca 85 % tycker att de har tillräckligt med lärarledd tid under utbildningen
  • Drygt 80 % tycker att kursmål och förväntningar är tydliga under utbildningen
  • 65 % tycker att de har god kontakt med lärare och handledare

Siffrorna är hämtade från den senaste studentenkäten från Lunds Naturvetarkår (mars 2020) och hänvisar till studenter i miljövetenskap.

Studenter berättar

Här hittar du studentporträtt och röster från utbildningen

Alumner berättar

Var hamnar man efter en utbildning i miljövetenskap?
Läs mer om tidigare studenters varierande och spännande jobb

Lärare berättar

Mer om utbildningen – från ett lärar- och forskarperspektiv