Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Markvård, 60 hp

1-årig magisterexamen i Miljövetenskap, Naturvetenskaplig inriktning

Magisterexamen i markvård passar dig som vill arbeta med miljöproblem i vatten orsakade av mänsklig verksamhet.

Grundvattenresurser hotas av överexploatering, övergödning, spridning av skadliga ämnen och läckage från förorenade områden. Klimatförändringarna orsakar översvämningar p.g.a. den pågående

Biotopförstöring och påverkan på växter och djur till följd av ovarsam hantering av skadliga ämnen är vanligt förekommande problem, och sjukdomar orsakade av förorenat dricksvatten är en realitet för miljontals människor och mark

Utbildningen behandlar miljö- och hälsoproblem till följd av naturligt förekommande skadliga ämnen i mark och grundvatten och praktiska kunskaper i hur man klassificerar och åtgärdar markföroreningar samt hur man arbetar med deponier och täktverksamhet med stöd av svensk miljölagstiftning. Du får även fördjupade kunskaper om vatten i jord och berg samt om grundvatten som spridningsmedium för miljöskadliga ämnen.

Examensarbetet som du skriver på vårterminen kan göras i nära samarbete med ett företag, en miljöförvaltning eller en myndighet. Det ger dig möjlighet att skaffa ett professionellt kontaktnät vilket ger goda förutsättningar att hitta ett bra arbete.

Magistern är inte sökbar som ett program utan du få antingen söka den motsvarande mastern eller söka de ingående kurserna som fristående. Kontakta studievägledaren för mer information om du är intresserad.

Studiegång magister 60 hp

För att kunna ta ut en magisterexamen läser du tre fördjupningskurser och gör ett mindre examensarbete på 15 hp. 

HT1: Miljövetenskap: Analys och metodik (MVEN13)

HT2: Geologi i samhället (GEOB25) – lu.se

VT1:  Hydrogeologi (GEOP06) – lu.se (kräver GEOB25)

VT2: Examensarbete 15 hp

Läs tidigare examensarbeten för inspiration

I LUP (Lunds universitets publikationsdatabas) kan du läsa examensarbeten som skrivits av tidigare studenter.

LUP student papers magister – lub.lu.se 

Arbetsmarknad och karriär

Inriktningen markvård riktar sig till dig som vill arbeta inom det allt mer uppmärksammade och prioriterade området föroreningar i mark och grundvatten. Inriktningen ger dig även en god bas för forskarutbildning inom området.

Många som har läst inriktningen arbetar idag som konsulter inom förorenad mark på både stora och små företag samt miljöskyddshandläggare på länsstyrelser och kommuner.

Tidigare studenter berättar om utbildningarna

Behörighet

Se Lunds universitets centrala webbplats

Examen

Naturvetenskaplig magisterexamen i miljövetenskap 

Information om programmet

Omfattning: 60 hp

Studietakt: Dagtid, 100 %

Utbildningen startar: Hösttermin

Anmäl dig på antagnig.se

Studievägledare

Helena Hanson
studieadministration [at] cec [dot] lu [dot] se (studieadministration[at]cec[dot]lu[dot]se)
0721-440166

Träffas måndagar 12.30 - 14.00 i rum E120, entréplan Ekologihuset