Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

”Bredden gör att man får förståelse för flera olika discipliner”

Ylva Sandberg, miljökonsult

Ylva Sandberg - Alumn. Foto.

Vad jobbar du med och var?

Jag arbetar som miljökonsult på konsultbolaget NIRAS i Malmö. Mitt jobb är att finna svar på frågeställningar som berör förorenade områden. Därför är jag ofta ute i fält och tar prover på exempelvis jord och grundvatten. Utifrån resultaten som mätningarna ger gör jag sedan en bedömning om åtgärder krävs och i så fall vilka.  

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Det roligaste med mitt jobb är variationen. Förutom att vara ute i fält och att sköta provtagningar, så sitter jag också på kontoret och skriver rapporter. Jag kan styra mitt arbete relativt fritt och tar mycket eget ansvar.

Hur fick du ditt jobb?

En god vän som arbetar på företaget rekommenderade mig när miljöavdelningen sökte nya medarbetare i Malmö.

Vad har du för examen?

Jag har både en kandidatexamen och en masterexamen i miljövetenskap. Min kandidatutbildning var inriktad på vattenvård och min masterutbildning på markvård. Jag gjorde mitt mastersarbete inom kombinationseffekter av föroreningar i jord genom att studera tillväxt hos bakterier.

Vad var det bästa med utbildningen och Lunds universitet?

Det bästa med utbildningen var den stora bredden och att studiegången var så flexibel. Bredden gör att man får förståelse för flera olika discipliner, och eftersom Lunds universitet är så stort finns det många kurser att välja mellan.

Varför valde du att studera miljövetenskap?

Jag läste naturvetenskapligt program på gymnasiet med inriktning på miljö. Eftersom jag tyckte att det var intressant ville jag fortsätta på det spåret. Att jag valde Lund föll sig naturligt eftersom jag ville studera i en riktig studentstad.

Har du några tips till studenter som funderar på vad de ska bli?

Jag rekommenderar starkt att göra praktik på olika arbetsplatser. Under mitt tredje år gjorde jag praktik vid ett konsultbolag och upptäckte att jag verkligen trivdes med deras sätt att arbeta Det var tack vare min upplevelse under praktiken som jag sökte mig till konsultbranschen.


Intervjuad våren 2014.