Här finns information om de vanligaste förekommande personalärendena och rutinerna på CEC. Mer information hittar du på Lunds universitets gemensamma medarbetarwebb.

Personaladministratör Irene Bergstrand kan hjälpa till med frågor som rör exempelvis:

  • Anställningsärenden
  • Lön och kontouppgifter
  • Frånvaro (sjukdom, semester och andra ledigheter)
  • Samordnings- och personnummer
  • Uppehållstillstånd

Administratör Lena Söderberg kan hjälpa till med personalärenden såsom:

  • Registrering i Lucat
  • Hjälp med det personaladministrativa systemet Primula

Mer information om din anställning hittar du på Lunds universitets medarbetarsidor.

Medarbetarwebben på lu.se

Kontakt

Personaladministratör
Irene Bergstrand
irene [dot] bergstrand [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 47 76