Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Biologisk mångfald i urbana ekosystem

Anna Sofie Persson

Vi studerar urbana och rurala ekosystem för att förstå hur biologisk mångfald formas av förändringar i markanvändning och klimat.

Vi fokuserar på urbana och jordbrukslandskap och studerar framförallt pollinerande insekter och de ekoystemtjänster de bidrar med, genom att kombinera traditionell insamling av data i fält med medborgarforskning och historiska data från biologiska musei-samlingar. Vi analyserar effekter av arters ekologiska och morfologiska egenskaper, så som storlek, spridningsförmåga, typ av föda och aktivitetsperiod, för att förstå varför arter svarar på olika sätt på förändringar i markanvändning och klimat. Målet är att bidra till en kunskapsbas för att planera framtidens hållbara landskap och städer genom att bibehålla biologisk mångfald och viktiga ekosystemtjänster. Huvudprojekt är ’Räddade av staden’ (Formas, 2020-2023).

I samarbetsprojekt studerar vi hur människor interagerar med biologisk mångfald i sin trädgårdar (Operation: Rädda bina) och skolgårdar (Natural Nations), samt hur begreppet grön infrastruktur förstås och används av myndigheter inom naturvård (The making of green infrastructure as a policy tool for biodiversity conservation).

Gruppledare

Anna Sofie Persson

Involverade forskare

  • Maria von Post (partly financed by Natural Nations, The making of GI)
  • Johan Kjellberg Jensen (partly financed by Naural Nations)
  • Liam Kendall (partly financed through commisioned work within Operation: Save the bees)
  • Helena Hanson (partly financed through commisioned work within Operation: Save the bees)
  • Veronica Hederström (collaboration: Operation: Save the bees)
  • Romain Carrié (collaboration through Synergy/Matrix, and museum data (project yet unfinanced, VR application 2022))