Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Biologisk mångfald i urbana ekosystem

Vi studerar urbana och rurala ekosystem för att förstå hur biologisk mångfald formas av förändringar i markanvändning och klimat.

Vi studerar framförallt pollinerande insekter och de ekoystemtjänster de bidrar med, genom att kombinera traditionell insamling av data i fält med medborgarforskning och historiska data från biologiska musei-samlingar. Vårt fokus ligger på urbana landskap och jordbrukslandskap. Vi analyserar effekter av arters ekologiska och morfologiska egenskaper, så som storlek, spridningsförmåga, val av föda och aktivitetsperiod, för att förstå varför arter svarar på olika sätt på förändringar i markanvändning och klimat.

Målet är att bidra till en kunskapsbas för att planera framtidens hållbara landskap och städer där det finns en bibehållen biologisk mångfald och viktiga ekosystemtjänster. Huvudprojekt är Räddade av staden (Formas, 2020-2023).

I samarbetsprojekt studerar vi hur människor interagerar med biologisk mångfald i sina trädgårdar (Operation: Rädda bina) och på skolgårdar (Natural Nations), samt hur begreppet grön infrastruktur förstås och används av myndigheter inom naturvård (The making of green infrastructure as a policy tool for biodiversity conservation).

Gruppledare

Anna Sofie Persson