Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Extern samverkan

Samverkan och dialog med olika samhällsaktörer utanför akademin spelar en central roll i hela CEC:s verksamhet.

CEC bedriver utbildning och forskning kring viktiga samhällsutmaningar inom miljö, klimat och hållbar utveckling. Regelbunden dialog med olika typer av samhällsaktörer är avgörande för att identifiera relevanta utmaningar, utveckla befintlig forskning och skapa nya projekt i samverkan.

Exempel på sådana aktörer är:

  • Myndigheter
  • Regioner
  • Kommuner
  • Företag
  • Intresseorganisationer

Dialogen mellan forskning och samhälle bygger på ömsesidigt lärande och sker över ämnes-, disciplins- och sektorsgränser. Den leder också till att forskningsresultat i ökande omfattning tillgängliggörs och används för att informera beslut på olika nivåer i samhället. Principen om akademiskt oberoende genomsyrar all samverkan, så att forskningen kritiskt granskar samhällsutvecklingen. CEC sammanställer regelbundet kunskap i form av synteser och rapporter, både på uppdrag och eget initiativ.

Synteser och rapporter

För att fortlöpande utveckla och öka samverkan mellan forskare och studenter vid CEC och det omgivande samhället, tillhandahåller CEC stöd genom att skapa mötesplatser, erbjuda information och rådgivning i samband med tvärvetenskapliga ansökningar och tidsbegränsade friköp för att möjliggöra syntesarbete inom miljö- och klimatområdet.

 

Kontakt extern samverkan

Juliana Dänhardt
Forskningskoordinator Samverkan CEC.
juliana [dot] danhardt [at] cec [dot] lu [dot] se (juliana[dot]danhardt[at]cec[dot]lu[dot]se) 
070-303 44 73