Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Urban nature

Forskningsprojektet Urban Nature undersöker möjligheten att möta olika urbana utmaningar med naturbaserade lösningar.

Skog. Foto.

Vad är naturbaserade lösningar?

Naturbaserade lösningar är lösningar som är inspirerade eller stöds av naturen. Med naturbaserade lösningar finns möjligheten att möta urbana utmaningar, som den globala klimatförändringen, på ett hållbart sätt samtidigt som lösningarna bidrar till ekonomisk verksamhet och socialt välbefinnande. Exempel på naturbaserade lösningar kan vara parker med träd som ger skugga och kan sänka den lokala temperaturen samt erbjuder rekreationsområden. Andra exempel på naturbaserade lösningar är gröna tak och våtmarker eller dammar som fördröjer dagvatten.

Projektets mål

I projektet Urban Nature ska vi:

  • kartlägga olika naturbaserade lösningar och bedöma deras möjlighet att leverera flera olika ekosystemtjänster i förhållande till den urbana kontexten
  • identifiera barriärer och drivkrafter för att genomföra naturbaserade lösningar i städer
  • skapa framtidsscenarier kring hur en rumslig fördelning av naturbaserade lösningar kan optimeras för effektiv klimatanpassning, ökat välbefinnande och social jämlikhet

Arbetssätt

Projektet använder sig av ett integrerat arbetssätt och utnyttjar den breda kompetens som våra olika forskningsdiscipliner tillhandahåller (teknisk vattenresurslära, ekologi, miljövetenskap och statsvetenskap). Projektet kommer att arbeta tillsammans med en referensgrupp med avnämare för att få kontinuerlig återkoppling på forskningsfrågor, modeller och användning av resultat och för att dra nytta av den breda expertis som finns på kommunala förvaltningar, nationella myndigheter och andra relevanta organisationer.

Presentationer om den gröna staden – hur grön kan den bli?

Kan mer natur bidra till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stad? Vilka är vinnarna och vilka är de eventuella förlorarna? 23 oktober 2017 arrangerades ett seminarium om gröna visioner, gestaltning, drivkrafter och barriärer för att bevara och skapa mer natur i staden, om socio-ekologiska dilemman och hur en strategisk placering av gröna och blå lösningar kan mildra den urbana värmeö-effekten och översvämningsrisker.

Presentationer

Visionen om den gröna staden

Planeringsprinciper för den framtida staden. 
Olof Kolte, Industridesign, LTH.
Öppna presentation (PDF, 14,9 MB, ny flik)

Grönare Sofielund – vad är det egentligen man vill ha?
Johanna Alkan Olsson och Helena Hanson, Centrum för miljö och klimatvetenskap (CEC).
Öppna presentation (PDF, 8,2 MB, ny flik)

Hållbar välfärd: att förena ekologiska och sociala dimensioner i den hållbara staden. 
Roger Hildingsson och Jamil Khan, Statsvetenskapliga institutionen och Miljö- och energisystem, LTH.
Öppna presentation (PDF, 14,9 MB, ny flik)

Naturvation – innovativa urbana aktörer och processer för natur i staden. 
Bernadett Kiss, IIIEE.
Öppna presentation (PDF, 3,2 MB, ny flik)

Grönt, ja men var och varför? Hur placerar vi de blå och gröna strukturerna i staden för att få mest nytta?

Vikten av grönska för minskad urban värmestress.
Erik Johansson, Institutionen för arkitektur och bebyggd miljö samt boende och bostadsutveckling, LTH.
Öppna presentation (PDF, 2,2 MB, ny flik)

Att förutse och förebygga konsekvenser av urbana skyfallsöversvämningar. 
Hampus Nilsson, doktorand, CEC.
Öppna presentation (PDF, 1,5 MB, ny flik)

Gröna miljöer och hälsa. 
Hanna Weimann, Arbets- och miljömedicin.
Öppna presentation (PDF, 750 kB, ny flik)

Urbana värmeöar och handlingsplaner för värmeböljor. 
Kristoffer Mattisson. Arbets- och miljömedicin.
Öppna presentation (PDF, 560 kB, ny flik)

Arrangörer

Lunds universitet, Centrum för miljö och klimatvetenskap och forskningsplattformen BECC (Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate).

becc.lu.se

Finansiering

Urban Nature är ett femårigt projekt som inleddes i december 2016. Projektet finansieras av Formas.