Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Urban nature

Naturbaserade lösningar för urbana utmaningar
Forskningsprojektet Urban Nature undersöker möjligheten att möta olika urbana utmaningar med naturbaserade lösningar.

skog
I projektet Urban Nature ska vi (1) kartlägga olika naturbaserade lösningar och bedöma deras möjlighet att leverera flera olika ekosystemtjänster i förhållande till den urbana kontexten. Detta inkluderar fördelningen av naturbaserade lösningar i svenska städer och hur detta påverkar deras bidrag till att möta urbana utmaningar. Vi ska också (2) identifiera barriärer och drivkrafter för att genomföra naturbaserade lösningar i städer. För detta arbete utnyttjas erfarenheter och data från kommunalt arbete och planering. Slutligen (3) tas framtidsscenarier fram kring hur en rumslig fördelning av naturbaserade lösningar kan optimeras för en effektiv klimatanpassning samtidigt som de levereras där de leder till ökat välbefinnande och social jämlikhet. Städerna Malmö, Helsingborg, Ystad och Göteborg kommer att vara de viktigaste fallstudiestäderna som används över hela projektet.


Projektet använder sig av ett integrerat arbetssätt och utnyttjar den breda kompetens som våra olika forskningsdiscipliner tillhandahåller (teknisk vattenresurslära, ekologi, miljövetenskap och statsvetenskap). Projektet kommer att arbeta tillsammans med en referensgrupp med avnämare för att få kontinuerlig återkoppling på forskningsfrågor, modeller och användning av resultat och för att dra nytta av den breda expertis som finns på kommunala förvaltningar, nationella myndigheter och andra relevanta organisationer.

Urban Nature är ett femårigt projekt som inleddes i december 2016. Projektet finansieras av Formas.

Naturbaserade lösningar

Naturbaserade lösningar är lösningar som är inspirerade eller stöds av naturen. Med naturbaserade lösningar finns möjligheten att möta urbana utmaningar, som den globala klimatförändringen, på ett hållbart sätt samtidigt som lösningarna bidrar till ekonomisk verksamhet och socialt välbefinnande. Exempel på naturbaserade lösningar kan vara parker med träd som ger skugga och kan sänka den lokala temperaturen samt erbjuder rekreationsområden. Andra exempel på naturbaserade lösningar är gröna tak och våtmarker eller dammar som fördröjer dagvatten.

Medverkande forskare

Urban Nature involverar forskare från CEC, IIIEE och LTH vid Lunds universitet. Projektet koordineras av Katarina Hedlund (CEC), medverkande forskare är Johanna Alkan Olsson (CEC), Ronny Berndtsson (LTH), Helena Hanson (CEC), Kes Mccormick (IIIEE), Peter Olsson (CEC), Anna Persson (CEC), Henrik Smith (CEC), Chiara Cortinovis (CEC) och Björn Wickenberg (IIIEE).

Sidansvarig:

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC
Sölvegatan 37
223 62 Lund

Besöksadress
Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund

Om webbplatsen