Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Urban nature

Naturbaserade lösningar för urbana utmaningar

Forskningsprojektet Urban Nature undersöker möjligheten att möta olika urbana utmaningar med naturbaserade lösningar.

 

Skog. Foto.

Vad är naturbaserade lösningar?

Naturbaserade lösningar är lösningar som är inspirerade eller stöds av naturen. Med naturbaserade lösningar finns möjligheten att möta urbana utmaningar, som den globala klimatförändringen, på ett hållbart sätt samtidigt som lösningarna bidrar till ekonomisk verksamhet och socialt välbefinnande. Exempel på naturbaserade lösningar kan vara parker med träd som ger skugga och kan sänka den lokala temperaturen samt erbjuder rekreationsområden. Andra exempel på naturbaserade lösningar är gröna tak och våtmarker eller dammar som fördröjer dagvatten.

Projektets mål

I projektet Urban Nature ska vi:

  • kartlägga olika naturbaserade lösningar och bedöma deras möjlighet att leverera flera olika ekosystemtjänster i förhållande till den urbana kontexten
  • identifiera barriärer och drivkrafter för att genomföra naturbaserade lösningar i städer
  • skapa framtidsscenarier kring hur en rumslig fördelning av naturbaserade lösningar kan optimeras för effektiv klimatanpassning, ökat välbefinnande och social jämlikhet

Arbetssätt

Projektet använder sig av ett integrerat arbetssätt och utnyttjar den breda kompetens som våra olika forskningsdiscipliner tillhandahåller (teknisk vattenresurslära, ekologi, miljövetenskap och statsvetenskap). Projektet kommer att arbeta tillsammans med en referensgrupp med avnämare för att få kontinuerlig återkoppling på forskningsfrågor, modeller och användning av resultat och för att dra nytta av den breda expertis som finns på kommunala förvaltningar, nationella myndigheter och andra relevanta organisationer.

Finansiering

Urban Nature är ett femårigt projekt som inleddes i december 2016. Projektet finansieras av Formas.