Webbtillgänglighet

Allt innehåll på vår webbplats ska vara tydligt och lätt att förstå för alla.

Tillgänglighet handlar inte bara om att underlätta för besökare med till exempel syn- eller hörselnedsättning eller dyslexi. Även besökare utan funktionsvariationer har glädje av en välstrukturerad webbplats som är lätt att förstå. 

Det som är nödvändigt för 10 procent underlättar för 40 procent och är bekvämt för 100 procent. 

Tillgängligt = lätt att hitta

Logisk struktur och välformulerat innehåll är också en fördel för sökmotorernas indexering. Det kan göra att man hamnar högre upp i Googles träfflistor. 

Stöd

Film: tillgänglighet på webben (2 minuter)