Hjälp ut i arbetslivet

Var hittar jag lediga jobb?

Här är några exempel på sidor där du kan hitta jobb inom miljö- och klimatområdet.

Hjälp med CV och karriärvägledning

Vid och i anslutning till universitetet finns flera möjligheter att få hjälp med att skriva CV och andra tjänster relaterade till ditt jobbsökande. 

Lunds universitets karriärinformation – lu.se

Naturvetenskapliga fakultetens karriärinformation - naturvetenskap.lu.se

Naturvetarnas webbplats om jobb, lön och villkor - naturvetarna.se

Starta eget hos Venturelab

För dig som vill starta eget finns Venturelab som är universitetets versamhet för att stötta och hjälpa studenter och nyutexaminerade att komma igång med det egna företaget.

Venture Labs webbplats