Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fokus Hanöbukten

För att bättre förstå hur Östersjön påverkas av olika faktorer undersöker vi inom detta forskningsområde ekosystem, vatten och föroreningar. I fokus för forskningen är Hanöbukten eftersom flera av Östersjöns miljöproblem kan studeras i området.

Östersjön är ett av världens mest förorenade och artkänsliga brackvattenhav. Störda ekosystem, klimatförändringar, läckage av näringsämnen, algblomningar, fartygstrafik och utsläpp av olika föroreningar har under det senaste decenniet genomgripande förändrat miljön i området. Södra Östersjön, inklusive hela Skånes östra kust och Hanöbukten, är särskilt utsatt för flera parallella miljöutmaningar som påverkar både vatten, kust och organismer. Konkreta åtgärder som kan bidra till friskare hav och långsiktigt förbättra situationen i regionen är dock för närvarande få. 

Inom forskningsområdet analyserar vi olika problemområden för att bättre förstå hur Östersjön påverkas av olika stressfaktorer, till exempel ekosystem, olika arters betydelse för miljön, och hur föroreningar påverkar organismer. För att ta fram ny kunskap som kan besvara tvärvetenskapliga frågor används olika tekniker och utförs forskning som kombinerar kompetenser från olika ämnesinriktningar. Forskningen bedrivs i samarbete med Marint centrum i Simrishamn.

 

Om projektet Fokus Hanöbukten

 

Vy över Hanöbukten. Foto.

 

Projektledare
Maria C. Hansson

Finansiär
Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden