Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Administrativ guide 2023

Rutiner för ekonomiadministration och inköp.

I den administrativa guiden för CEC hittar du  användbar information om personalkostnader, OH, fakturaadresser medmera.

Budget i ansökan

Görs i samråd med ekonom Caroline Unmack.

E-post: caroline [dot] unmack [at] cec [dot] lu [dot] se (caroline[dot]unmack[at]cec[dot]lu[dot]se)

Upprättande av fullkostnadskalkyl (fkk) vid ansökan

Innan ansökan skickas iväg ska fullkostnadskalkyl upprättas och skrivas under av prefekt och ekonom. Görs i samråd med ekonom Caroline Unmack.

CEC-Medarbetare - ansöka om forskningsmedel

Ladda ner CEC-Fullkostnadskalkyl 2022 (excel 30 kB, ny flik)

CEC 2022

OH 39,32 %

Lokaler: 3,68 %

Totalt pålägg: 39,32+3,68 = 43 %

Andra institutioners fkk och pålägg - ekononomiwebben.lu.se

 

Lönekostnadspåslag (LKP)/sociala avgifter from 2022

54% (27,20% om >65 år och 55,86% om <34 år)

Beräkning av person X:s  årskostnad exklusive OH

Inklusive sociala avgifter och semesterersättning 1,5%: 
X:s månadslön*1,54*1,015*12 mån

Beräkning av person X:s månadskostnad exklusive OH
(om X ska jobba i ett projekt mindre än ett år)

Inklusive sociala avgifter, semesterlönekostnad och semesterersättning:
X:s månadslön*1,54*1,1503*1,015*X antal månader

Beräkning av timlönekostnad

Anställd inom LU: Timlön = X:s månadslön*1,54/165

Ej anställd inklusive semesterersättning 12%: Timlön = Schablonmånadslön*1,54/165*1,12

Fråga Caroline Unmack om schablonlön

E-post: caroline [dot] unmack [at] cec [dot] lu [dot] se (caroline[dot]unmack[at]cec[dot]lu[dot]se)

Kostnadsställe (kst) CEC 

156911 Miljövetenskap: forskning och administration

Attestansvarig: Katarina Hedlund

156911 Miljövetenskap: Grundutbildning (GU)

Attestansvarig: Johanna Alkan Olsson

156912: BECC

Attestansvarig: Henrik Smith

156913: MERGE

Attestansvarig: Paul Miller

156914: Hållbarhetsforum 

Attestansvarig: Ann Åkermann

156916: ICOS

Attestansvarig: Jutta Holst

156918: Forskarskola ClimBEco

Attestansvarig: Cheryl Sjöström

156910: Forskarskola A2030

Attestansvarig: Markus Gunneflo

Organisationsnummer LU

202100-3211

VAT nummer LU: SE202100321101

Ska användas vid beställning av varor och tjänster från andra EU-länder

LU konto  för inbetalning

Bankgironummer: 5051-4728 (svenska inbetalningar)

Danske Bank kontonummer: 12810119309 (utländska inbetalningar)

OBS! Inbetalaren måste uppge kostnadsställe (156910-156919)! Se fliken "Verksamhet/attestansvarig och kostnadsställen"

Faktureringsadress CEC externa fakturor

Lunds universitet
Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)
Referens : "Förnamn Efternamn" (Obs! Ska vara person med Lupin-behörighet, helst beställaren)
Box 188
221 00 Lund

(Referensen gör att fakturan automatiskt går till rätt person i fakturasystemet Lupin)

Faktureringsadress CEC interna fakturor (inom LU)

Uppge det kostnadsställe (kst) som ska internfaktureras ( 156910-156919), se fliken "Verksamhet/attestansvarig och kostnadsställen".

Leveransadress

Naturvetarvägen 6A
223 63  Lund

Besöksadress och postadress (ej fakturor) för CEC 

Lunds universitet
Centrum för miljö- och klimatvetenskap
Sölvegatan 37
223 62  Lund

Besöksadress för avdelningen COSHE

Geocentrum II
Sölvegatan 12
Lund

Internpost

Hämtställe (HS): 50
Hämtställe (HS) för området COSHE: 16
 

Tjänsteresa - boka resa och uppehälle

Resebyrå: BCD Travel

För mer information samt länk till självbokningssystemet (logga in med lucat):
Att boka resan - medarbetarwebben.lu.se

Resa i tjänsten - medarbetarwebben.lu.se

Reseräkningar/utlägg

Görs i PRIMULA web  - underskriven reseräkning inklusive underlag/verifikationer skickas till Rebecca Malmström (hösten 2023 tjänstledig - kontakta Camilla King).

Om utlägg avser BECC/Merge/ClimBEco/A2030/GU se länk nedan:

Information om reseräkningar på CEC web

Inloggning Primula - primulaweb.adm.lu.se

Reskostnadsersättning, traktamente och kostförmån - medarbetarwebben.lu.se

 

 

 

Inköp och fakturahantering i LUPIN/Proceedo

  • Ny behörighet i Lupin - ta kontakt med Lena Söderberg, LUCAT-ansvarig på CEC
  • Inköp ska göras via LUPIN/Proceedo om det går (undantag resor, taxi, restaurangbesök)
  • Datorer och datortillberhör beställs via Karin Hofvendahl/Jan Johansson
  • Kontakta Rebecca Malmström (tjänstledig), inköpsansvarig på CEC, för råd och hjälp vid inköp och upphandlingar. Kontakta Anna Ekberg vid frågor.
  • Följ alltid LUs regler för inköp

E-post: lena [dot] soderberg [at] cec [dot] lu [dot] se (lena[dot]soderberg[at]cec[dot]lu[dot]se)

E-post: Rebecca [dot] malmstrom [at] cec [dot] lu [dot] se (rebecca[dot]malmstrom[at]cec[dot]lu[dot]se) (tjänstledig)

E-post: anna [dot] ekberg [at] cec [dot] lu [dot] se (anna[dot]ekberg[at]cec[dot]lu[dot]se)

Inloggning i LUPIN

Inköp och upphandling - medarbetarwebben.lu.se

 

 

Kontakt

Ekonom
Caroline Unmack
caroline [dot] unmack [at] cec [dot] lu [dot] se (caroline[dot]unmack[at]cec[dot]lu[dot]se)