Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC), är en centrumbildning vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet.

Du hittar CEC i Ekologihuset på norra universitetsområdet. Här bedrivs grundutbildning, forskarutbildning, forskning och samverkan inom en rad olika områden relaterade till miljö, klimat och hållbar utveckling. 

Vår verksamhet är tvärvetenskaplig, vilket genomsyrar såväl utbildning som forskning. 

CEC har ett åttiotal anställda och omfattande samarbeten med forskare vid andra institutioner. Ett tjugotal doktorander i miljövetenskap är antingen anställda på CEC eller knutna hit men anställda vid andra institutioner.

Grundutbildning

CEC:s grundutbildning är unik i att den bygger på naturvetenskaplig-tvärvetenskaplig grund. Vi ger några egna kurser men huvuddelen av utbildningen bygger på samarbeten med andra institutioner.

Kandidatutbildningar

 • Miljövetenskap
 • Miljö- och hälsoskydd

Masterutbildningar

 • Miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning
 • Miljö- och hälsoskydd
 • Tillämpad klimatstrategi 
 • Strategiskt miljöarbete

Forskarutbildning

CEC erbjuder flera möjligheter till forskarutbildning. 

 • Forskarutbildning i miljövetenskap: Leder till en Fil Dr-examen
 • Bioeconomy: Forskarskola för doktorander och forskare 
 • ClimBEco: Tvåårig forskarskola för doktorander
 • Forskarskolan Agenda 2030

Forskning 

Inom CEC finns ett flertal forskargrupper och ett stort antal pågående forskningsprojekt. 

CEC koordinerar två nationella strategiska forskningsområden (SFO): 

 • BECC (Biodiversity and Ecosystem services in Changing Climate) 
 • MERGE (ModElling the Regional and Global Earth system) 

Forskningen inom BECC och MERGE drivs som samarbeten mellan flera institutioner vid Lunds universitet samt andra lärosäten i Sverige. 

CEC administrerar även Lunds universitets profilområde Naturbaserade framtidslösningar.

ICOS Sweden, en forskningsinfrastruktur för mätdata kring växthusgaser, har sin organisatoriska placering vid CEC. Mätstationer finns i Norunda och Hyltemossa.

CEC samordnar också det akademiska rådet vid Marint Centrum Simrishamn, där det bedrivs Östersjöforskning.

CEC Fellows är ett forum för idéutbyte för forskare från samtliga fakulteter vid Lunds universitet.

Samverkan

CEC:s verksamhet bygger på tvärvetenskapliga samarbeten inom såväl grundutbildning och forskarutbildning som forskning. Verksamheten är därför i stor utsträckning baserad på samarbeten med ämnesinstitutioner och andra enheter inom Lunds universitet och andra lärosäten.

CEC har en framträdande roll i ett flertal initiativ på miljö- och klimatområdet inom Lunds universitet. Vi är värd för:

 • Hållbarhetsforum 
 • LU-Land 

Dessutom samverkar CEC med myndigheter, intresseorganisationer och näringslivet. Forskare vid CEC utför, på uppdrag av exempelvis myndigheter, studier som kan utgöra beslutsunderlag på olika samhällsnivåer.

Kontakt

Föreståndare
Katarina Hedlund
katarina [dot] hedlund [at] biol [dot] lu [dot] se (katarina[dot]hedlund[at]biol[dot]lu[dot]se)
046-222 37 98

Ställföreträdande föreståndare
Anders Irbäck 
anders [dot] irback [at] cec [dot] lu [dot] se (anders[dot]irback[at]cec[dot]lu[dot]se)
046-222 34 93

Administrativ chef
Anna Ekberg
anna [dot] ekberg [at] cec [dot] lu [dot] se (anna[dot]ekberg[at]cec[dot]lu[dot]se)
+46 70 399 70 78

Kommunikationsansvarig
Anna Maria Erling
anna_maria [dot] erling [at] cec [dot] lu [dot] se (anna_maria[dot]erling[at]cec[dot]lu[dot]se)
046-222 68 96

Adressuppgifter

Besöksadress CEC
Ekologihuset
Sölvegatan 37, Lund

Karta CEC
Ekologihuset i Google Maps 

Besöksadress COSHE
Geocentrum II
Sölvegatan 12, Lund

Karta COSHE
Geocentrum II i Google Maps

Postadress
Lunds universitet
Centrum för miljö- och klimatvetenskap
Referens
Sölvegatan 37
223 62 Lund

Postadress för paket
Lunds universitet
Centrum för miljö- och klimatvetenskap
Referens
Naturvetarevägen 6A
223 62 Lund

Fakturaadress
Lunds universitet
Centrum för miljö- och klimatvetenskap
Referens
Box 188
221 00 Lund

Internpost
CEC: Hämtställe 50
COSHE: Hämtställe 16