Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Om CEC

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC, är en centrumbildning vid Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet.

Uppdrag

CEC:s uppdrag är att initiera, understödja och bedriva utbildning och forskning kring samhällets effekter på naturmiljön och på samhällsutmaningar och möjliga hållbara lösningar inom miljö, klimat och hållbar utveckling. CEC ska föra fram tvärdisciplinär forskning och utbildning inom klimat- och miljöfrågor, synliggöra och kommunicera forskningsresultat samt fungera som länk till viktiga intressenter inom verksamhetsområdet. CEC:s verksamhet har därför en tvärvetenskaplig prägel, bygger på samarbete över institutions‐ och fakultetsgränser och på samverkan med samhällsaktörer. CEC:s verksamhet bygger på forskning vid fakultetens ämnesinstitutioner samtidigt som CEC bidrar med ett mervärde till ämnesinstitutionernas forskning.

Vision

Centrum för miljö‐ och klimatforskning är drivande för en hållbar lokal, regional och global utveckling inom miljö‐ och klimatområdet genom att vara ett nyskapande och levande forum för tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan mellan vetenskap och samhälle. Centret ger mervärde och hävstångseffekter för ämnesinriktad forskning vid Lunds universitet, är en språngbräda för nya generationer tvärvetenskapligt skolade forskare och professionella och tillgängliggör evidensbaserad kunskap som bidrar till hållbara lösningar inom miljö‐ och klimatområdet. Det samlade resultatet är en djupare vetenskaplig förståelse av och förmåga att hantera förutsättningarna för en hållbar utveckling.

CEC har ett fyrtiotal anställda och omfattande samarbeten med forskare vid andra institutioner. Dessutom ett tjugotal doktorander i miljövetenskap, antingen anställda på CEC eller knutna till CEC men anställda vid andra institutioner.

CEC organisationsskiss

Sidansvarig:

Kontakt

Föreståndare
Henrik Smith
henrik [dot] smith [at] biol [dot] lu [dot] se
046-222 93 79

Ställföreträdande föreståndare
Katarina Hedlund
katarina [dot] hedlund [at] biol [dot] lu [dot] se
046-222 37 98

Administrativ chef
Karin Hofvendahl
karin [dot] hofvendahl [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 97 96

 

Adressuppgifter

Besöksadress
Ekologihuset
Sölvegatan 37, Lund

Karta
Naturvetenskapliga fakulteten i Google Maps

Postadress
Lunds universitet
Centrum för miljö- och klimatforskning
Referens
Sölvegatan 37
223 62 Lund

Postadress för paket
Lunds universitet
Centrum för miljö- och klimatforskning
Referens
Naturvetarevägen 6A
223 62 Lund

Fakturaadress
Lunds universitet
Centrum för miljö- och klimatforskning
Referens
Box 188
221 00 Lund

Internpost
Hämtställe 50

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC
Sölvegatan 37
223 62 Lund

Besöksadress
Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund

Om webbplatsen