Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Miljörisker cirkulär materialhantering

Vår grupp forskar på vilka miljörisker som kan uppstå när material och produkter återvinns i samhället och ska bilda cirkulära flöden. Materialen kan innehålla organiska och icke-organiska föroreningar som kan göra dem mer eller mindre lämpliga att bilda cirkulära flöden.

Aspekterna som måste beaktas för att utveckla kriterierna är både breda och komplexa: Naturvetenskapliga (kemi, ekotoxikologi), ingenjörs- och processtekniska, miljöjuridiska samt samhällsvetenskapliga.

Vårt fokus ligger på ekotoxikologiska effekter som föroreningarna kan ha på miljön, särskilt markmiljön och markfunktioner, och hur dessa ska riskbedömas för att säkerställa att risker för miljön minimeras. Arbetet omfattar både studier i fält, i laboratorium och med problemägare från myndigheter och industrin. Gruppens mål är att bidra till miljösäker återvinning av material och ett icke-toxiskt cirkulärt flöde.

Gruppledare

Martijn van Praagh

  • E-post: 
    martijn [dot] van_praagh [at] cec [dot] lu [dot] se (martijn[dot]van_praagh[at]cec[dot]lu[dot]se)
  • Telefon: +46 46 222 47 80