Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Miljörisker cirkulär materialhantering

Martijn van Praagh

Vår grupp forskar på vilka miljörisker som kan uppstå när material och produkter återvinns i samhället och ska bilda cirkulära flöden. Materialen kan innehålla organiska och icke-organiska föroreningar som kan göra dem mer eller mindre lämpliga att bilda cirkulära flöden. Aspekterna som måste beaktas för att utveckla kriterierna är både breda och komplexa: Naturvetenskapliga (kemi, ekotoxikologi), ingenjörs- och processtekniska, miljöjuridiska samt samhällsvetenskapliga. 

Vårt fokus ligger på ekotoxikologiska effekter som föroreningarna kan ha på miljön, särskilt markmiljön och markfunktioner, och hur dessa ska riskbedömas för att säkerställa att risker för miljön minimeras. Arbetet omfattar både studier i fält, i laboratorium och med problemägare från myndigheter och industrin. Gruppens mål är att bidra till miljösäker återvinning av material och ett icke-toxiskt cirkulärt flöde.

Cirkulära materialflöden i anläggningskonstruktioner - optimerad masshantering när avfall blir resurs

Idag saknas vetenskapligt underbyggda miljökriterier för när massor som asfalt, betong och utgrävd jord från bygg- och anläggningssektorn slutar vara avfall. Årligen uppstår miljontals ton av dessa material som skulle kunna bli till en produkt istället och ger miljönytta och kostnadsbesparing. Då massorna kan innehålla organiska och icke-organiska föroreningar måste de samlade miljöeffekter av dessa vid hanteringen belysas och bedömas. Detta gäller framförallt effekter på markmiljön, då materialen ofta är i kontakt med jord. I detta projekt ska vi utveckla metoder hur det kan riskbedömas så att massonra återvinns på ett miljösäkert sätt och kan bilda cirkulära flöden samhällsbyggande.

Projektet finansieras av Trafikverket, Sveriges Byggindustriernas utvecklingsfond och CEC. 

Gruppledare

Martijn van Praagh

  • Email: martijn [dot] van_praagh [at] cec [dot] lu [dot] se
  • Telefon: +46 46 222 47 80

Relaterade projekt