Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Delprojekt

I detta Formasfinansierade projekt arbetar de två doktoranderna Melanie Karlsson (CEC) och Rafaelle Reumaux (SLU) med att undersöka faktorer som påverkar förutsättningarna för utökad ekologisk odling i Sverige.

Nedan sammanfattar Melanie och Rafaelle sin pågående forskning. 

Fältstudier

Under våren och sommaren 2020 genomförde vi och våra fältassistenter fältstudier på gårdar i Västergötland, Skåne och Halland för att identifiera begränsningar för ekologiska spannmålsskördar. Vi följde vårkorn och höstvete genom växtsäsongen och tittade på hur grödan utvecklades, samt undersökte näringsupptag och olika aspekter av skörden. Vi mätte till exempel ogräs-, skadedjurs- och sjukdomstryck på varje fält, jordförutsättningar och landskapet runt omkring tillsammans med skötseln av fältet, samt vilken metod som använts för att hantera ogräs, växtnäring och sortval.

Syftet med studien är att inte bara ta reda på vad som påverkar skördarna, utan även vilka faktorer som är viktigast för detta och under vilka förutsättningar. Vi kommer också lära oss hur ekologisk odling i slättbygden varierar för att bättre förstå systemet och möjligheter till förbättringar.

Tack till alla lantbrukare för att vi fick arbeta med er!

Växtföljdsstudie

Den ordning i vilken grödorna odlas på samma ställe under säsongerna är viktig i ekologisk odling. Växtföljden kan ha fördelar för markens hälsa, näringstillgången till grödorna och kan bidra till att minska ogräs-, skadedjurs- och sjukdomstrycket. Forskning har nyligen fokuserat på skillnader i växtföljder i fältförsök, men väldigt lite är känt om hur det ser ut på gårdar i stor skala.

Med SAM-ansökningsdata (även kallat Land Parcel Identification System) kan vi identifiera växtföljderna på gårdsnivå i stor nationell skala. Med hjälp av denna databas undersöker vi de strukturella skillnaderna i växtföljder mellan olika jordbrukssystem och regioner i Sverige. Vi vill också ta reda på mer om vilken typ av gårdar som driver specifika växtföljder i dessa områden. Utöver detta syftar projektet till att bättre förstå rollen av förfrukt och olika grödors positioner i växtföljden.

Lantbrukarenkät

För att få en överblick över de ekologiska och konventionella odlingssystemen och skördarna gjorde vi en storskalig enkätundersökning i de stora slättbygderna i Sverige under våren och sommaren 2020. I dessa fick vi svar om skörden av de vanligaste grödorna, och allmän skötsel såsom bearbetning, val av förfrukt, växtnäring, och ogräs- och skadedjursbekämpning. Denna information kommer att kombineras med ytterligare information om jordart och det omgivande landskapet och kommer att hjälpa oss att förstå vad som kännetecknar ekologiska och konventionella jordbrukssystem i dessa regioner, och hur de skiljer sig åt.

Vi kommer att undersöka skördeskillnaderna både mellan och inom ekologisk och konventionell odling, och ta hänsyn till deras olika skötsel och förutsättningar för att bestämma vilka faktorer som är viktigast för skördarna.

Kontakt

Vill du veta mer om det pågående arbetet, och resultaten i projektet hittills, kan doktoranderna nås via e-post: 

Melanie Karlsson 
E-post: melanie [dot] karlsson [at] cec [dot] lu [dot] se (melanie[dot]karlsson[at]cec[dot]lu[dot]se)

Rafaelle Reumaux
E-post: rafaelle [dot] reumaux [at] slu [dot] se (rafaelle[dot]reumaux[at]slu[dot]se)