Forskningssamverkan

CECs verksamhet bygger på och sker i samverkan med ett flertal forskningsinstitutioner vid Lunds universitets olika fakulteter.

CEC fungerar som en mötesplats för tvärvetenskaplig interaktion genom att bjuda in gästforskare och erbjuda tidsbegränsade friköp för att utveckla tvärvetenskaplig forskning och syntes inom klimat- och miljöområdet. CEC skapar mötesplatser mellan forskare från olika discipliner, för att stimulera kreativitet och interaktioner i syfte att stödja uppkomsten av nya forskningsprojekt och pågående satsningar.

CEC Fellows

CEC Fellows är ett nätverk som fungerar som ett virtuellt kollegium. CEC Fellows träffas regelbundet och diskuterar möjligheter att utveckla forsknings­verksamheten. CEC Fellows faciliterar spridning av information om nya forsknings­möjligheter och -initiativ till forskargrupper vid Lunds universitet.

Mer om CEC Fellows

 

Kontakta oss om forskningssamverkan

Yann Clough
Ansvarig för forskningsutveckling på CEC
046-222 68 31
yann [dot] clough [at] cec [dot] lu [dot] se

Marianne Hall
Forskningskoordinator CEC
076-125 76 13
marianne [dot] hall [at] cec [dot] lu [dot] se