Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Regler för kandidatexamen

Naturvetenskaplig kandidatexamen, huvudområde miljövetenskap

Degree of Bachelor of Science, Major Environmental Science

 • Omfattning: totalt 180 högskolepoäng
 • Minst 90 högskolepoäng miljövetenskapliga kurser (märkta med M nedan)
 • Examensarbete 15 högskolepoäng (MVEK12 Examensarbete för kandidatexamen)
 • 30 hp godkända kurser utanför huvudämnet (t ex kemi och ekologi)
 • Någon kurs måste vara examinerad efter 2007-07-01

För att påbörja examensarbetet krävs (godkända kurser):

 • 75 hp miljövetenskapliga kurser (märkta med M nedan)
 • MVEA10 Miljövetenskap, grundkurs, 15 hp (M)
 • MVEC20 Industriell miljöekonomi, 15 hp (M) eller MVEB16 Miljö - politik och förvaltning, 15 hp (M)
 • MVEC18 Miljörätt för miljövetare, 15 hp (M)
 • Kemi, 15 hp (t.ex. KEMA20 Kemi: Allmän kemi)

Tre av följande kurser:

 • GEOA82 Berg, jord och vatten ur ett miljöperspektiv, 15 hp (M),
 • FYSA15 Miljöfysik, 15 hp (M),
 • BIOA10 Cell- och mikrobiologi
 • BIOC10 Ekologi, 15 hp

För studenter som påbörjat programmet före höstterminen 2022 ska två av ovanstående kurser ingå.

Om man vill ersätta någon av kurserna med en motsvarande kurs som lästs vid annan institution så ska det godkännas av studievägledaren.

Naturvetenskaplig kandidatexamen, huvudområde miljövetenskap

Inriktning miljö- och hälsoskydd

Det finns möjlighet att inrikta sitt examensarbete på kandidatnivå mot miljö- och hälsoskydd. Man väljer då att göra examensarbetet som heter MVEK13 Examensarbete för kandidatexamen med inriktning mot miljö- och hälsoskydd. Kraven är samma som för kandidatexamen utan inriktning.