Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Uppförandekod för studenter vid CEC

Du kan förvänta dig av oss anställda att vi:

 • följer kursplaner och är väl insatta i gällande regelverk angående antagning, behörighet, tentamen medmera
 • håller information aktuell på Canvas och andra relevanta webbsidor
 • vidtar adekvata åtgärder i samband med misstänkt fusk och plagiat
 • kommer väl förberedda till undervisning och andra, av oss, organiserade arrangemang
 • tar till oss och beaktar studenternas synpunkter om utbildningen som framförs muntligt, skriftligt eller genom kursvärderingar
 • i den utsträckning vi kan, stödjer och hjälper dig i dina studier med till exempel studieplaner, studievägledning och i förekommande fall stödåtgärder

Vi förväntar oss av dig som student att du:

 • håller dig uppdaterad om din utbildning (kurser och program)
 • respekterar fastlagda tidsramar och kommer i tid
 • läser din studentmejl
 • läser kurslitteraturen, kommer väl förberedd till undervisningen och lägger ner den tid som den angivna takten på kursen kräver
 • regelbundet tar del av information om din utbildning på Canvas och relevanta webbsidor
 • är insatt i och följer reglerna om akademisk hederlighet och plagiat
 • framför synpunkter om din utbildning och aktivt deltar i kursvärderingar
 • informerar institutionen om studieavbrott, sjukdom eller annat som påverkar dina studier eller institutionens möjligheter att kontakta dig.