Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Miljövetenskap - analys och metodik (15hp)

Kursen studerar en specifik miljöfråga/hållbarhetsfråga utifrån ett flertal perspektiv där relevanta metoder som används inom miljöarbetet undervisas. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) löper som ett projekt under hela kursen där studenter arbetar i grupp med att arbeta fram en heltäckande MKB. MKBn presenteras och diskuteras i kursens slutskede. Djupdykningar görs inom fyra områden; kemisk analys, reningsteknik, ekosystemeffekt och systemanalys. Varje område innehåller en teoretisk del, där grundläggande koncept och teorier gås igenom, samt en praktisk del där studenterna arbetar planerar, genomför en laboration. En laborationsrapport skrivs och ligger som underlag till MKB projektet. Relevanta statistiska metoder tas upp och används inom respektive område.
 

Behörighet & urval, anmälan och antagning

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursplan, information om behörighet & urval samt anmälan & antagning

 

Miljövetenskap - analys och metodik

Kurskod: MVEN13 
Poäng: 15 hp
Nivå: Avancerad nivå
Period: Höstterminen, period 1

Schema

Schema höstterminen 2023 - cloud.timeedit.net

Litteratur

Kurslitteratur 2023

Kursutvärdering

Kursanalys höstterminen 2023

Anmäl dig på:

www.antagning.se

Kursansvarig

Maria Hansson
maria [dot] hansson [at] cec [dot] lu [dot] se (maria[dot]hansson[at]cec[dot]lu[dot]se)
046 - 222 46 28+46 70 635 32 44

Studievägledare

Helena Hanson
studieadministration [at] cec [dot] lu [dot] se (studieadministration[at]cec[dot]lu[dot]se)
0721-440166

Träffas måndagar 12.30 - 14.00 i rum E120, entréplan Ekologihuset