Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Beräkningsvetenskaplig hub ska vässa forskning inom miljö och hälsa

Gruppbild på forskare. Foto.
COSHE står för Computational Science for Health and Environment. Forskarna sitter i Geocentrum II centralt i Lund. Bild: Kenneth Ruona/CEC.

En beräkningsvetenskaplig hub, COSHE, har bildats vid Lunds universitet. Målet är att bli ett kreativt nav för beräkningar med fokus på tvärvetenskaplig forskning inom hälso-, klimat- och miljöområdena.

Inom COSHE arbetar man med maskininlärning, statistiska inlärningsmetoder, fysikalisk systemmodellering och kvantdatorberäkningar. Sedan tidigare har forskargrupperna bakom COSHE deltagit i tvärvetenskapliga samarbeten med forskare inom medicin och hälsa, biologi, kemi och fysik. Med den nya satsningen öppnar man även för samarbeten inom miljö- och klimatområdet.

– Framsteg inom vetenskapen är alltmer beroende av beräkningsmetoder. Moderna mättekniker genererar stora mängder data som kräver sofistikerad bearbetning och analys. Där kommer vi in. Med COSHE vill vi öka synligheten för vår tidigare forskning och samtidigt öppna för nya potentiella samarbeten, säger Tobias Ambjörnsson, teoretisk biofysiker och en av initiativtagarna till COSHE. Han jämför gruppens verksamhet med jäst som läggs i ”forskardegen” och får forskningen att lyfta till en högre nivå.

Nystart och nya samarbeten

COSHE står för Computational Science for Health and Environment och är delvis ett resultat av att Institutionen för astronomi och teoretisk fysik, ATF, lades ner 2023. En av institutionens enheter, Computational biology and biological physics (CBBP), fick en ny hemvist vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) och flyttade också till nya lokaler. När dammet efter flytt och omorganisation hunnit lägga sig såg sig forskarna om efter möjligheter att stärka och utveckla verksamheten och samtidigt ta tillvara på den potential som uppstått genom närheten till CEC. Resultatet blev COSHE. 

­– Med den snabba utveckling inom beräkningsområdet som vi ser idag tror vi att vi har mycket att erbjuda genom samarbeten med andra miljöer på universitetet. Samtidigt blir det en nystart för oss, säger Anders Irbäck, verksamhetsansvarig för COSHE.

Utveckling och anpassning av beräkningsmetoder

Maskininlärning och statistiska inlärningsmetoder är områden där enorma framsteg har gjorts under det senaste decenniet, särskilt inom områdena djupinlärning och bayesiansk modellering. Samtidigt expanderar systemmodellering med rötter i fysik mot områdena medicin, biologi och miljövetenskap, säger Tobias Ambjörnsson. För att tydliggöra och stärka forskargruppernas verksamhet inom dessa områden menar han att det var dags för ett ”CBBP 2”.

COSHE har idag nära samarbete med kollegor som gör mikrobiologiska experiment, till exempel för att förstå cancer, immunrespons eller hur proteiner klumpar ihop sig vid olika typer av sjukdomar.

– För att kunna tolka och dra slutsatser av dessa experiment är modellerande och dataanalys ovärderligt, säger Tobias Ambjörnsson.

COSHE jobbar också med maskininlärning, med visst fokus på patientdata och att skapa beslutsstöd åt läkare. Dessutom utvecklas bildanalysmetoder och statistiska verktyg. Utöver det ägnar sig gruppen åt ren metodutveckling inom beräkningar, till exempel för kvantberäkningar.

Tvärvetenskap centralt

Forskningen bedrivs i olika tvärvetenskapliga konstellationer, främst i samarbete med naturvetenskapliga och medicinska forskargrupper vid både Lunds och andra svenska universitet samt vid utländska lärosäten. Samarbetet över disciplingränserna är centralt.

– Den här typen av projekt kräver ett engagemang i problemställningarna med fokus på slutresultatet, att man sätter sig in i experiment och data tillsammans med sina samarbetspartners och anpassar eller utvecklar beräkningsverktyg för den givna frågeställningen. Detta för att kunna gå bortom vad som kan göras med färdiga simuleringspaket eller statistiska standardverktyg, säger Tobias Ambjörnsson.

Den som vill veta mer om COSHE eller är intresserad av samarbete kan läsa mer samt hitta kontaktuppgifter på hemsidan.

Computational Science for Health and Environment | Centre for Environmental and Climate Science (CEC) (lu.se)