Miljövetenskap - analys och metodik (15hp)

Kursen studerar en specifik miljöfråga/hållbarhetsfråga utifrån ett flertal perspektiv där relevanta metoder som används inom miljöarbetet undervisas. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) löper som ett projekt under hela kursen där studenter arbetar i grupp med att arbeta fram en heltäckande MKB. MKBn presenteras och diskuteras i kursens slutskede. Djupdykningar görs inom fyra områden; kemisk analys, reningsteknik, ekosystemeffekt och systemanalys. Varje område innehåller en teoretisk del, där grundläggande koncept och teorier gås igenom, samt en praktisk del där studenterna arbetar planerar, genomför en laboration. En laborationsrapport skrivs och ligger som underlag till MKB projektet. Relevanta statistiska metoder tas upp och används inom respektive område.

Behörighet & urval

Ansökan och behörighet - Lunds universitets kursdatabas

 

Kursansvarig

Nina Reistad
nina [dot] reistad [at] fysik [dot] lth [dot] se

046-222 34 74

Kontakt

Studievägledare

Yvonne Persson
yvonne [dot] persson [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 3782