Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Miljöövervakning (15hp)

Kursen behandlar först teori, lagkrav och instrument för miljöövervakning och utmynnar sen i utveckling av ett eget kontrollprogram. Här behandlas miljöövervakningens funktion i miljöer som luft, vatten och mark med koppling till miljömål, krav i miljölagstiftning, internationella direktiv och konventioner. Miljöövervakningens systematik och möjligheter/begränsningar att visa miljötillståndet, användning av miljöövervakning i andra miljöområden på nationell, regional och kommunal nivå.

Läs kursplanen för att se mer i detalj vad kursen innehåller.
 

Behörighet & urval, anmälan och antagning

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursplan, behörighet & urval, anmälan & antagning inklusive senaste antagningspoäng.

Miljöövervakning

Kurskod: MVES04 (f.d. MVEN06)
Poäng: 15 hp
Nivå: Avancerad nivå
Period: Vårterminen, period 2

Kursanalys MVEN06 VT20

Senaste schema i schemaprogrammet TimeEdit

 

Anmäl dig på:

www.antagning.se

Kursansvarig

Adam Kristensson
Adam [dot] Kristensson [at] nuclear [dot] lu [dot] se
046-222 76 45

Yann Clough
yann [dot] clough [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 68 31

Kontakt

Studievägledare

Yvonne Persson
yvonne [dot] persson [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 3782