Miljöövervakning (15hp)

Kursen behandlar först teori, lagkrav och instrument för miljöövervakning och utmynnar sen i utveckling av ett eget kontrollprogram. Här behandlas miljöövervakningens funktion i miljöer som luft, vatten och mark med koppling till miljömål, krav i miljölagstiftning, internationella direktiv och konventioner. Miljöövervakningens systematik och möjligheter/begränsningar att visa miljötillståndet, användning av miljöövervakning i andra miljöområden på nationell, regional och kommunal nivå.

Läs kursplanen för att se mer i detalj vad kursen innehåller.

Behörighet & urval

Ansökan och behörighet - Lunds universitets kursdatabas

 

Miljöövervakning

Kurskod: MVES04 (f.d. MVEN06)
Poäng: 15 hp
Nivå: Avancerad nivå
Period: VT2

Kursplan MVES04 (PDF 269 kB, ny flik)

Kursrapport/utvärdering MVEN06 VT20 (PDF 126 kB, ny flik)

Preliminärt schema MVES04 VT21 (PDF 208 kB, ny flik)

Länk till webbschema MVES04 VT21

Introduktion och upprop MVES04 VT21 (PDF 157 kB, ny flik)

 

Anmäl dig på:

www.antagning.se

Kursansvarig

Adam Kristensson
Adam [dot] Kristensson [at] nuclear [dot] lu [dot] se
046-222 76 45

Yann Clough
yann [dot] clough [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 68 31

Kontakt

Studievägledare

Yvonne Persson
yvonne [dot] persson [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 3782