Tillämpad miljövetenskap (15hp)

Tillämpad miljövetenskap är en projektorienterad kurs. Olika miljöproblem analyseras i projektform. Projektledning ingår för att underlätta planeringen av arbetet. Dessutom ingår statistisk analys (meta-analys) och systemanalys för att fördjupa analysen i arbetet. En serie med allmäna föreläsningar inom de olika projektområdet, t.ex energi och samhälle, ingår också. Varje student skriver en individuel projektrapport vilken bedöms och utgör grund för examinationen.

Behörighet & urval

Ansökan och behörighet - Lunds universitets kursdatabas

Kursansvarig

Håkan Wallander           
hakan [dot] wallander [at] biol [dot] lu [dot] se
046-222 37 59

Kontakt

Studievägledare

Yvonne Persson
yvonne [dot] persson [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 3782