Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vanliga bekämpningsmedel skadar fortfarande pollinatörer

En död humla. Foto.
Foto: Theresia Krausl

En ny studie från Lund bekräftar att bekämpningsmedel som vanligen används inom jordbruket åsamkar betydande skador på humlor. Trots skärpt reglering av bekämpningsmedel visar data från ett hundratal platser i åtta europeiska länder att mer måste göras.

Trots påståenden om världens mest rigorösa process för riskbedömning påverkar användningen av godkända bekämpningsmedel i europeiska jordbrukslandskap fortfarande icke-målorganismer negativt. Något som signifikant försämrar humlesamhällens tillväxt, enligt studien som publicerats i Nature.

– Det är tråkigt att Europaparlamentet inte stödde kommissionens förslag att minska användningen och risken med bekämpningsmedel med 50 procent fram till 2030, när de röstade om detta förra veckan. Vår studie kunde ha använts för att planera hur vi skulle kunna minska risker med bekämpningsmedel och få friskare humlesamhällen, säger Maj Rundlöf som är biologiforskare vid Lunds universitet och ingår i det strategiska forskningsområdet BECC.

Förbättrad förståelse för bekämpningsmedels påverkan

Humlor är en viktig pollinatör av både vilda växter och kommersiellt odlade grödor. Denna tvärvetenskapliga studie, där forskare, biodlare och lantbrukare samarbetade, utgör en central produkt av PoshBee – ett pan-europeiskt projekt som syftar till att övervaka och förbättra bins hälsa. Omfattningen av detta arbete, med en bedömning på landskapsnivå över hela Europa, innebär en betydande förbättring av vår förståelse för bekämpningsmedels påverkan på pollinatörers hälsa.

– Utanför laboratoriet är en av ekotoxikologins utmaningar att fånga upp effekterna av verkliga bekämpningsmetoder på organism-relevanta skalor. Med den största experimentella fältplaceringen av någon pollinatör ser vi att humlor stöter på flera bekämpningsmedel i jordbrukslandskap, vilket leder till färre avkommor. Dessutom orsakar bekämpningsmedel mer skada i landskap med mindre habitat, säger Charlie Nicholson, biologiforskare vid Lunds universitet och också ingår i BECC.

Studien stödjer behov av hållbarhetsmål

Studien stödjer behovet av hållbarhetsmål för att minska användningen av och miljöriskerna med bekämpningsmedel – kritiska utmaningar som framfördes vid FN:s konferens om biologisk mångfald, CBD COP.

– Vårt arbete stödjer utvecklingen av miljöriskbedömning på landskapsnivå. Det finns dock också ett behov av att bättre förstå hur andra pollinerande insekter utsätts för och potentiellt påverkas av bekämpningsmedel, något som vi kommer att fortsätta arbeta med, säger Maj Rundlöf.

StudienPesticide use negatively affects bumble bees across European landscapes – ett samarbete med Trinity College – Nature.com

Denna artikel har ursprungligen publicerats på den Biologiska institutionens webbplats.