Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Förbättrade riskbedömningar inom livsmedelssäkerhet i EU

Porträttbild av Ullrika Sahlin, tagen utomhus. Foto
Ullrika Sahlin. Foto: Kenneth Ruona

Ullrika Sahlin, forskare vid CEC och specialiserad inom forskningsområdet Beräkningsvetenskap för hälsa- och miljö (COSHE), har nyligen avslutat ett uppdrag för den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA. De vetenskapliga experterna inom EFSA har fått lära sig hur de ska uttrycka osäkerhet på ett tydligt sätt.

EFSA grundades år 2002 i spåren av förtroendekriser inom livsmedelssäkerhet. Myndighetens mandat är att utföra vetenskapliga bedömningar av risker kopplade till föda, för människor och för andra organismer. De ger vetenskapliga råd och svarar på frågor som ställs av beslutsfattare i Bryssel och EU:s medlemsstater.

Ullrika Sahlin är expert på riskbedömning och hon har i sitt uppdrag integrerat så kallad expert-elicitering — en metod för att samla och använda expertkunskaper — i EFSA:s processer för vetenskapliga bedömningar. 

— Det pågår fortfarande en utveckling av metoderna för expert-elicitering. EFSA bygger nu in en metod på hållbara principer för att beskriva osäkerhet samt forskning om hur experter på bästa sätt kan uttrycka sin osäkerhet på ett kvantitativt sätt, säger Ullrika Sahlin.

Samarbetet har inkluderat internationella forskare från Storbritannien, Nederländerna, Danmark, Spanien och Australien som tilllsammans med Ullrika Sahlin formulerade utbildningens innehåll i samarbete med myndigheten.

"Avgörande att vi kan uttrycka osäkerheter på ett sätt som är förståeligt"

— Att arbeta med EFSA gav en unik möjlighet att direkt påverka hur osäkerheter hanteras i vetenskapliga bedömningar. Det är avgörande att vi kan uttrycka osäkerheter på ett sätt som är förståeligt för att beslutsfattare ska kunna göra välgrundade val, säger Ullrika Sahlin.

Metoderna från Sahlins uppdrag med EFSA är dokumenterade i en rapport som finns tillgänglig på myndighetens hemsida, vilket bidrar till en ökad förståelse för hantering av osäkerheter inom EU:s system för livsmedelssäkerhet. För Ullrika Sahlin innebar arbetet också nya metodologiska utmaningar som hon tar med sig hem till sitt forskningsområde på CEC.

Rapporten Online training courses on Expert Knowledge Elicitation (EKE), på engelska — efsa.com