Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Våra arrangemang på Hållbarhetsveckan i Lund 2024

Text med Hållbarhetsveckan Lund på en blå bakgrund. Illustration.

Hållbarhetsveckan är ett årligt evenemang där Lunds universitet och Lunds kommun bjuder in till aktiviteter kring hållbarhet! Det är en vecka fylld med diskussioner och föreläsningar, allvarliga frågeställningar och hoppfulla framtidsvisioner. Här hittar du alla veckans evenemang med medverkande från Centrum- för miljö och klimatvetenskap.

Måndag 8 april - fredag 12 april

På spaning efter de Globala målen - Utställning i Biologibiblioteket

8 - 12 april 2024 08:00 till 17:00 | Utställning
Naturvetenskapliga biblioteket kommer att skapa en mini-utställning med posters där vi presenterar våra institutioners forskningsoutput i förhållande till ett urval av de mest taggade hållbarhetsmålen. För dessa hållbarhetsmål kommer vi också att visa de vanligaste ämnesorden som är kopplade till publikationerna som är taggade med de respektive målen. På Biologibiblioteket presenteras mål 13: Bekämpa klimatförändringarna och mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald. 
Utställningen är på engelska. 
Läs mer om På spaning efter de Globala målen - Utställningar och aktiviteter på biblioteken vid Lunds universitet - cec.lu.se

Tisdag 9 april 

Fyra lösningar på klimatkrisen: Återställning av våtmarker

9 april 2024 08:30 till 09:30 | Föreläsning
Stora utsläpp av växthusgaser har varit ett känt problem i över hundra år. Samtidigt går utfasningen av fossila bränslen långsamt. Olika sätt att nå målen om nettonollutsläpp lyfts fram i dagens debatt, och diskussionerna om ultimata lösningar är högljudda. Under Hållbarhetsveckan lyfter vi upp fyra alternativ och diskuterar möjligheter och risker utifrån forskningens perspektiv.
Dagens frukostseminarium förklarar och diskuterar återställning av våtmarker. Är det en dellösning för klimatet där potentialen inte tas tillvara?
Fyra lösningar på klimatkrisen: Återställning av våtmarker - cec.lu.se

Detektiver i det fördolda – så avslöjar inspektörerna den växande miljöbrottsligheten

9 april 2024 12:00 till 13:00 | Föreläsning
Visste du att miljöbrott utgör den tredje största olagliga verksamheten i världen? Även i Sverige ökar verksamheten och landets inspektörer inom miljö-, hälsoskydd- och livsmedelssektorn spelar en viktig roll i att upptäcka fallen.

Under det här seminariet får du inblick i livsmedels- och miljö- och hälsoskyddsinspektörernas vardag och hur de jobbar tillsammans med andra myndigheter för att stoppa kriminalitet och skydda människor och miljö. 
Detektiver i det fördolda – så avslöjar inspektörerna den växande miljöbrottsligheten - cec.lu.se

Onsdag 10 april

LU Land på Hållbarhetsveckan: Exploatering av åkermark - tar vi tillräcklig hänsyn till markens olika värden?

10 april 2024 08:15 till 10:15 | Seminarium
Jordbruksmarken har många samhällsekonomiska värden som är svåra att uppskatta. Den bidrar till en levande landsbygd, kan bidra med lagring av kol i marken, den är viktig för vår nuvarande och framtida livsmedelsförsörjning och kan exploateras för att bygga exempelvis bostäder, kommersiella verksamheter och solcellsparker. Vid beslut om hur marken ska användas, behöver dessa värden vägas mot varandra. Men hur hanteras avvägningar av markens olika värden idag? Finns de rätta verktygen för att minska risk för överexploatering eller krävs det nya metoder och lösningar?
LU Land på Hållbarhetsveckan: Exploatering av åkermark - tar vi tillräcklig hänsyn till markens olika värden? - cec.lu.se

Prisceremoni för hållbarhetspriset Agenda 2030 Award

10 april 2024 15:00 till 16:30 | Övrigt
Välkommen att delta i ceremonin för Lunds universitets Agenda 2030-pris. Programmet offentliggörs inom kort, men vi kan utlova att det blir firande av pristagaren, inspirerande presentationer, musik med klimattema av Malmötrion Changes Now! och mingel över snacks med dryck.
Lunds universitets hållbarhetspris Agenda 2030 Award vill främja innovativ forskning om hållbar utveckling av forskare i början av sin karriär vid universitetet. Vinnaren firas vid evenemanget. Länken nedan går till den engelska sidan för arrangemanget.
Lund University Agenda 2030 Award Ceremony (på engelska) - cec.lu.se

Biodiversitet och business – vad händer när företagen ska värdera naturen?

10 april 2024 17:00 till 19:00 | Övrigt
Naturen är inte bara en tillgång utan också en riskfaktor för ekonomin. De senaste åren har intresset för biologisk mångfald ökat från företag och banker, samtidigt som förväntningar på ansvarstagande och rapportering har trappats upp. Vad händer när företagen försöker hantera naturens värden? Hur kan företagen bli förändringsagenter som minskar negativ påverkan på biodiversiteten och främjar en positiv utveckling? 
Under Hållbarhetsveckan i Lund arrangeras HållBAR med tema biologisk mångfald och business. 
Biodiversitet och business – vad händer när företagen ska värdera naturen? - cec.lu.se

Torsdag 11 april

Kom och dyk ned i Östersjön (utan att bli blöt)!

11 april 2024 13:00 till 12:00 | Seminarium
Lunds universitet och Marint centrum presenterar sin forskningsmiljö med fokus på marina ekosystem, blå industrier och cirkulär vattenanvändning. Kom och lär dig mer om Hanöbukten, vår forskning och hur du kan bli en del av den genom examensarbete eller praktik! Läs mer om arrangemanget på den engelska sidan (på engelska):
Come and dive into the Baltic Sea (without getting wet)! - cec.lu.se

Fredag 12 april

Paneldiskussion om naturbaserade lösningar: Kan de hantera utmaningar om klimat, hälsa och biologisk mångfald?

12 april 2023 10:00 till 11:30 | Föreläsning
Hur kan naturen användas för att hantera klimatförändringar, minskad biologisk mångfald och främja människors hälsa? Välkommen till en paneldiskussion om naturbaserade lösningar, där aktörer från samhällsvetenskap, naturvetenskap och Lunds kommun diskuterar möjligheter och utmaningar med att använda naturen för att hantera flera samhällsutmaningar.

En panel med olika aktörer (representanter från samhälls- och naturvetenskaplig forskning och Lunds kommun) kommer att diskutera vilken roll naturbaserade lösningar har för att hantera flera samhällsutmaningar. Läs mer på den engelska sidan nedan.
Panel discussion on nature-based solutions: Can they tackle climate, biodiversity and health challenges? (på engelska) - cec.lu.se