Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Professor Henrik Smith har mottagit Roséns Linnépris i zoologi

Foto från när professor Henrik Smith mottar Roséns Linnépris i zoologi

Professor Henrik Smith fick på lördagen den 2 december motta Roséns Linnépris i zoologi från Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund. Priset får Henrik Smith för sina forskningsinsatser inom biodiversitet och bevarandet av biologisk mångfald i dagens föränderliga miljö. Priset delar Henrik med Love Dalén, professor i evolutionär genomik vid Stockholms universitet.

Forskning om hot mot och bevarande av biologisk mångfald

Henrik Smiths forskning fokuserar på hur ett allt intensivare nyttjande av våra landskap, i kombination med klimatförändringar, påverkar biologisk mångfald och vilka konsekvenser detta har för de tjänster som naturen förser oss med, så kallade ekosystemtjänster. I sina studier kombinerar han småskaliga perspektiv av hur organismer interagerar med varandra och sin miljö, till storskaliga studier om hur organismer påverkas av sammansättningen i de landskap som de är beroende av. 

– Jag är glad och stolt över priset. Det betyder mycket att det långsiktiga arbete jag och mina kollegor lagt ner på att öka kunskapen om hur den biologiska mångfalden kan bevaras uppmärksammas, säger Henrik Smith.

Med stort engagemang för tvärvetenskap

Genom tvärvetenskapliga samarbeten har Henrik Smiths forskning kunnat bidra till att undersöka hur olika utformning av samhällets policyer påverkar den biologiska mångfalden. Till exempel hur EU:s gemensamma jordbrukspolitik påverkar jordbrukslandskapets fåglar och pollinatörer. Henrik Smith har också initierat och bedrivit forskning och utbildning som kombinerar ekologisk kunskap om biologisk mångfald, med samhällsvetenskaplig forskning om hur samhällets processer påverkar bevarande av mångfalden.

Engagemanget för tvärvetenskap sträcker sig långt utanför den egna forskningen. Han initierade Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC, som en plattform för tvärvetenskaplig forskning och utbildning. Här är han idag koordinator för Lunds universitets profilområde Naturbaserade framtidslösningar, det strategiska forskningsområdet BECC (Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate) och samverkansinitiativet LU Land. Smith har också varit engagerad i att utveckla utbildning som bygger på tvärvetenskaplig miljöforskning, till exempel Lunds universitets miljövetenskapliga utbildning.

Om Roséns Linnépris i zoologi

Roséns Linnépris i botanik och zoologi har delats ut vart tredje år sedan 1935. Pristagarna är svenska forskare som Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund anser vara väl förtjänta. Årets priser delades ut vid sällskapets årshögtid i Lund den 2 december.

Priser och medaljer som ges ut av Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund

Läs mer om professor Henrik Smith och relaterade tvärvetenskapliga forskningsmiljöer