Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hallå där, Per Persson, föreståndare för Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

Porträttbild på Per Persson utanför en byggnad. Foto.
Per Persson, föreståndare för Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) vid Lunds universitet. Foto: Johan Joelsson

Nyhetsbrev finns det gott om, men nu satsar CEC på ett eget - vilket tomrum är det tänkt att fylla?

– Mycket av den forskning som bedrivs på CEC har hög samhällsrelevans och kan utgöra ett värdefullt underlag i beslutsfattande på olika nivåer, både lokalt, regionalt och nationellt. Det gäller allt från klimatanpassning till hur vi bevarar den biologiska mångfalden. Med nyhetsbrevet hoppas vi kunna stärka samverkan mellan akademin och det omgivande samhället – vi behöver ett ömsesidigt lärande och utbyte av erfarenheter för att ta oss an utmaningarna inom klimat- och miljöområdena. 

– I CEC:s uppdrag ingår det också att vara en kunskapsbank och att ha tät samverkan med det omgivande samhället för att bidra till evidensbaserat beslutsfattande och ett hållbart samhälle. 

Vilka målgrupper tror du kommer ha störst glädje av vårt nyhetsbrev? 

– Vi riktar oss till både samhällsaktörer och forskare, främst dem som är verksamma inom klimat, biologisk mångfald och hållbar markanvändning, som befinner sig i gränslandet mellan ”teori och praktik”, om man kan uttrycka det så. Målgruppen är alla som arbetar med att implementera forskningsresultat inom miljö och klimat samt forskare som genom dialog med olika intressenter vill identifiera nya angelägna forskningsfrågor.

På vilket sätt tror du att CEC:s nyhetsbrev kan skapa mervärde för prenumeranterna?

– För forskare kan det bidra till att underlätta sin omvärldsbevakning och för att sprida nya spännande och relevanta forskningsresultat. För praktiker och beslutsfattare kan det bidra till att det blir enklare att ta till sig den senaste forskningen som bedrivs på CEC, både i planer, policyer och direkt i praktiken.

– Dessutom ser vi att det kan bidra till att forskare och samhällsaktörer möts, vilket kan bli en inkörsport till framtida samarbeten.

Här kan du anmäla dig till CEC:s nyhetsbrev - cec.lu.se