Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Våra arrangemang på Hållbarhetsveckan 17-22 april 2023

På en gul bakgrund syns en jordglob och ett förstoringsglas. Illustration.

Hållbarhetsveckan är ett årligt evenemang där Lunds universitet och Lunds kommun bjuder in till aktiviteter kring hållbarhet! Det är en vecka fylld med diskussioner och föreläsningar, allvarliga frågeställningar och hoppfulla framtidsvisioner. Här hittar du alla veckans evenemang med medverkande från Centrum- för miljö och klimatvetenskap.

Måndag 17 april

Andas frisk luft och höra fågelsång i en tät stad - hur kommer vi dit?

17 april 2023 09:00 till 12:00 | Seminarium
Städernas befolkning utsätts dagligen för luftföroreningar och ljud. Konkurrens om städernas yta hotar att tränga undan grönytor, centrala för vår hälsa och välbefinnande. Att förstå hur vi kan planera sunda och täta städer och skapa en mer hållbar framtid blir allt viktigare. Detta seminarium presentera forskning från olika forskningsprojekt med fokus på hur detta skulle kunna gå till.
Läs mer om: Andas frisk luft och höra fågelsång i en tät stad - hur kommer vi dit? - hallbarhet.lu.se

BECC: Grand Seminar: Incentivizing forest carbon sinks?

17 april 2023 10:00 till 15:30 | Seminarium
Governments, business, and environmental NGOs all embrace net zero GHG emission goals. By the net zero target year, negative emissions will form the core climate policies henceforth. Forest carbon is a reasonably well-understood carbon sink, yet under threat in a range of countries. This Grand Seminar explores to which degree the buildup of forest carbon sinks may be incentivized. The seminar will open with a presentation, followed by an academic and a policy panel each. Participants are expected to actively contribute to the discussions in this relatively nascent area of climate policy.
Läs mer om BECC: Grand Seminar: Incentivizing forest carbon sinks? (på engelska) - hallbarhet.lu.se

Hållbar välfärd: Hur garanterar vi grundläggande mänskliga behov inom planetens gränser?

17 april 2023 13:00 till 16:30 | Seminarium
Är det möjligt att skapa ett hållbart välfärdssamhälle där allas grundläggande behov tillfredsställs inom planetens gränser? Denna frågeställning har ett forskningsprojekt, finansierat av Energimyndigheten, undersökt där expert- och medborgarkunskap använts för att utveckla åtgärdsförslag. Under denna eftermiddag kommer besökande publik att få lyssna på projektets resultat och diskutera hur vi kan ta större steg mot hållbar välfärd. Till detta event har projektet bjudit in två gäster som arbetar med grön omställning. Eventet avslutas med afterwork och mingel.
Läs mer om: Hållbar välfärd: Hur garanterar vi grundläggande mänskliga behov inom planetens gränser? - hallbarhet.lu.se

Tisdag 18 april 

COP fika: Looking behind the scenes of International Negotiations for our Planet

18 april 2023 10:00 till 12:00 | Övrigt
LU researchers report on their involvement in international environmental negotiations. Over coffee/tea, you will hear about the evolution of these negotiations from diplomatic meetings to mega events. Emphasis is placed on sharing personal experiences from recent negotiations to tackle biodiversity loss, climate change, and plastic pollution. Questions and contributions from the audience are most welcome!
Läs mer om: COP fika: Looking behind the scenes of International Negotiations for our Planet (på engelska) - hallbarhet.lu.se

Biologisk mångfald på skolgården - för lärande och upplevelse

18 april 2023 13:00 till 16:00 | Seminarium
Hur kan lärare fånga barnens nyfikenhet på sin omvärld, och uppmuntra barnen att upptäcka och gynna den biologiska mångfald som finns i deras direkta närhet? Välkommen på en interaktiv eftermiddag med inspiration och spännande föreläsningar på ämnet, samt möjligheten att praktiskt prova på ett nytt, pedagogiskt material för att utforska skolgårdens biologiska mångfald.
Läs mer om: Biologisk mångfald på skolgården - för lärande och upplevelse - hallbarhet.lu.se

Onsdag 19 april

Innovation and Entrepreneurship in Food Systems Transformation

19 april 2023 10:00 till 12:00 | Seminarium
This seminar aims to provide an insight into the importance of innovation and entrepreneurship in food systems transformation with a focus on the primary production and processing parts of the food supply chain. Discussions will cover the importance of innovation and entrepreneurship, the future role of alternative proteins in the emerging bioeconomy, new business models and the digitalisation of the agri-food sector.
Läs mer om: Innovation and Entrepreneurship in Food Systems Transformation (på engelska) - hallbarhet.lu.se

Kan naturen lösa stadens utmaningar?

19 april 2023 13:00 till 16:00 | Seminarium
Våra städer behöver rustas för såväl klimatförändringar som ökad inflyttning. Naturbaserade lösningar kan bidra till en bättre stadsmiljö genom bättre temperaturreglering, hantering av dagvatten och ökad fysisk aktivitet och hälsa hos invånarna. Samtidigt finns det frågetecken när lösningarna ska införas på ett effektivt och rättvist sätt. Välkommen till en eftermiddag som lyfter möjligheter och utmaningar med naturbaserade lösningar i urban miljö.
Läs mer om: Kan naturen lösa stadens utmaningar? - hallbarhet.lu.se

Torsdag 20 april

Hur ska företagen bry sig om biologisk mångfald?

20 april 2023 11:00 till 12:00 | Seminarium
På FN-mötet i Montreal i december 2022 antogs ett globalt ramverk för att skydda hotade arter och ekosystem och säkerställa hållbart nyttjande av naturresurser. Nu söker företag verktyg för hur de kan minska sin negativa påverkan och i stället främja biologisk mångfald. Forskare och företag från forskningsprogrammet Mistra BIOPATH presenterar utmaningar och möjligheter.
Läs mer om: Hur ska företagen bry sig om biologisk mångfald? - hallbarhet.lu.se

Award ceremony - Lund University Agenda 2030 Award

20 april 2023 14:30 till 16:00 | Övrigt
Welcome to join the ceremony for the Lund University Agenda 2030 Award! Listen to inspiring talks by the winner Timothée Parrique and the honorary laureates Kajsa Emilsson and Johan Kjellberg Jensen, enjoy Rebell Gitarrkvartett's music with a sustainability theme and mingle with refreshments.
Läs mer om: Award ceremony - Lund University Agenda 2030 Award (på engelska) - hallbarhet.lu.se

Fredag 21 april

Lunchsamtal: Återvinning löser inte plastkrisen

21 april 2023 12:00 till 12:45 | Föreläsning
Återvinning framställs ofta som en av de viktigaste lösningarna på plastproblemet. Men merparten av all plast kan bara återvinnas ett fåtal gånger, och den största andelen av all plast som produceras återvinns aldrig. Samtidigt ökar den globala plastanvändningen: idag produceras cirka 390 miljoner ton plast per år. Välkommen till ett panelsamtal med fyra Lundaforskare om plastens framtid. I fokus sätts frågor om återanvändning, reparation, låna och hyra istället för att köpa och äga, onödig konsumtion och minskad plastproduktion. Med exempel från sjukvården, matvaruhandeln, plastindustrin och avfallssektorn diskuterar forskarna hur ett hållbart plastsystem kan se ut.
Läs mer om: Lunchsamtal: Återvinning löser inte plastkrisen - hallbarhet.lu.se

Lördag 22 april

288 years and counting: Lund insect collection and the importance of pollinators

22 april 2023 15:00 till 16:30 | Föreläsning
Welcome to learn about Swedish bumblebees and how to support them - and see the oldest and largest insect collection in Sweden!
This is a two-part event – the first part is a lecture about the importance of bumblebees as pollinators and the second part is a tour of the Biological Museum’s insect collection.
Läs mer om: 288 years and counting: Lund insect collection and the importance of pollinators (på engelska) - hallbarhet.lu.se