Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Starkare marin profil med nytt fältlabb i Simrishamn

En man och en kvinna på en båt utanför Simrishamn. Foto.
Josefine ­Larsson och Anders Persson arbetar ihop i det nya marina fält­labbet. Foto: Kennet Ruona

Marint centrum i Simrishamn har fått ett nytt fältlaboratorium. Lunds universitet stärker därmed sin marinbiologiska profil och här ska forskare från bland annat Centrum för miljö- och klimatvetenskap bedriva projekt om Östersjön.

Marint centrum etablerades av Simrishamns kommun 2010 som en mötesplats med fokus på hav, vatten och kustbygd. År 2019 inleddes ett forskningssamarbete med Lunds universitet och tack vare stöd från Region Skåne och privata donationer på närmare en miljon kronor har nu ett modernt fältlaboratorium upprättats vid centrumet.

– Lunds universitet har ingen uttalad marin-biologisk profil jämfört med Göteborg och Stockholm, men det pågår mycket marin forskning utspridd på olika institutioner. Så vi hoppas att forskningen här i Simrishamn kommer att bättre profilera universitetet i marina frågor, säger Anders Persson, lektor i akvatisk ekologi, verksam vid Marint centrum.

Ett fältlaboratorium direkt intill Hanöbukten möjliggör och underlättar för insamling av marina djur- vatten och sedimentprover som forskare och andra instanser i samhället kan ha intresse av.

– Tidigare har insamling av prover kring Hanöbukten och södra Östersjön varit sporadisk,men nu finns möjligheter att kunna följa och analysera området mer systematiskt, säger Maria C Hansson, projektledare för Fokus Hanöbukten, Centrum för miljö- och klimatvetenskap.

Det nya laboratoriet är utrustat med mikroskop och apparatur för provhantering av vatten, sediment och bottenfauna. Här kommer forskarna att kunna torka, frysa, artbestämma, mäta och väga. Det finns också utrustning för att bevara prover inför dna- och proteinanalys, samt en undervattensdrönare. Fältlabbet ska förhoppningsvis leda till mer samarbeten mellan forskningsprojekt om Östersjöns miljö, vilket kan attrahera forskare nationellt och internationellt.

En kvinna står böjd över en svart förvaringslåda. Foto.
Lunds universitet får en starkare marin profil med det nya fältlaboratoriet i Simrishamn. Foto: Kennet Rouna

"Som att spela tv-spel"

Forskaren Josefine Larsson ser fram emot att arbeta med den nya undervattens­drönaren. 

– Jag har precis varit ute och premiärkört den. Det var lite som att spela tv-spel. Möjligheterna att kunna filma och fota under ytan kommer att vara mycket betydelsefulla i flera forskningsprojekt, säger hon.

Centrum för miljö- och klimatvetenskap är en av de institutioner som bedriver forskning vid Marint centrum. För att bättre förstå hur Östersjön och i synnerhet Hanöbukten mår och påverkas av olika faktorer undersöker vi inom detta forskningsområde bland annat störda ekosystem, rening av avloppsvatten, klimatförändringar och miljöföroreningars påverkan på olika organismer.

En utförligare version av artikeln finns att läsa i Lunds universitets magasin LUM:
Starkare marin profil med nytt fältlabb i Simrishamn – lu.se
Läs mer om forskningsprojektet Fokus Hanöbukten – cec.lu.se