Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kris för biologisk mångfald

Fotocollage som visar natur och vilda djur från olika delar av världen.

FN:s panel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IBPES, slår fast i en rapport att fler arter än någonsin i mänsklighetens historia hotas av utrotning. Grundläggande förändringar behövs för att vända utvecklingen, skriver bland annat CEC:s föreståndare Henrik Smith i en debattartikel.

En rad svenska forskare står bakom artikeln, där man bland annat konstaterar att förändrad användning av mark och vatten är en stor bidragande orsak till förlust av biologisk mångfald. Förändringen är kopplad till växande städer, regnskogar som försvinner och ett allt mer industrialiserat skogs- och jordbruk. Klimatförändringar och direkt exploatering av arter, som överfiske, är andra faktorer som har stor betydelse.

IPBES rapport visar dock att det går att vända utvecklingen, men för det krävs genomgripande omställningar, skriver artikelförfattarna. På svensk nivå handlar det bland annat om minskad konsumtion och förstärkt rättsligt skydd av biologisk mångfald. 

Debattartikeln på svd.se