Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

3 frågor – till stipendiater med fokus på återvinning

Foton av Jesper Nyberg och Emilia Sevelius.
Jesper Nyberg och Emilia Sevelius är två av årets SYSAV-stipendiater. Foto: Privat.

Två av de tre som har tilldelats stipendier av SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag, har läst miljövetenskap vid Centrum för miljö- och klimatforskning. Jesper undersökte återvinning av jordmassor i sin uppsats medan Emilia skrev om ökad plaståtervinning och utsläpp av gifter kopplat till denna återanvändning.

Jesper Nyberg tog examen från Masterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd vårterminen 2019. I sin uppsats studerade han risker, hinder och möjligheter vid återvinning av förorenade schaktmassor. Han tilldelas SYSAV-stipendiet för att han ”visar på risken att relevant information undanhålls och hur variation i myndigheters kunskap leder till olika krav, t.ex. vad gäller provtagning. Detta kan leda till osäkerheter vad gäller föroreringsgrad och möjlig återanvändning.”

Grattis till SYSAV-stipendiet 2020, Jesper!  Varför blev du intresserad av att läsa miljövetenskap? 

– Jag har alltid haft ett stort intresse för miljöfrågor och har drömt om att få jobba med dem. Förutom att jag tycker att frågorna är intressanta, tror jag även att det är helt avgörande att vi kommer tillrätta med våra miljöproblem. Därför kändes miljövetenskap mycket meningsfullt att läsa.

I din uppsats diskuterar du återvinning av förorenade jordmassor. Varför är det ett viktigt ämne just nu?

– För att kunna skapa ett hållbart samhälle är det helt nödvändigt att vi ökar återvinningen och i mycket högre utsträckning än idag ser avfall som en resurs. Samtidigt kan det finnas problem med att använda avfall, som i det här fallet att jordmassorna innehåller föroreningar. Då behöver vi komma fram till hur riskerna kan hållas hanterbara, så att vi kan utnyttja den resurs som avfallet utgör utan att det leder till oacceptabla konsekvenser.

Vilka är dina framtidsplaner och vilken nytta kommer du ha av din utbildning för att nå dit?

– Jag jobbar nu som miljöinspektör i Borgholms kommun och har redan haft nytta av min utbildning för att nå mina mål. Mina framtidsplaner är att fortsätta jobba med miljöfrågor på olika sätt, och där är jag helt säker på att min utbildning kommer till nytta.

Emilia Sevelius läste Masterprogrammet i Tillämpad klimatstrategi och tog examen för ett år sedan. I sin uppsats undersökte hon hantering av gifter relaterat till plaståtervinning. Stipendiet motiveras med att Emilia ”visar på den komplexitet som finns inom området och på hur motsägelsefulla olika lagstiftningar inom EU kan vara”.

Stort grattis till att ha valts till en av tre SYSAV-stipendiater 2020, Emilia! Varför blev du intresserad av att läsa miljövetenskap?

– Tack så mycket, det känns jätteroligt att min uppsats blev utvald! Mitt miljöintresse har successivt vuxit fram i takt med att jag fått upp ögonen för klimatförändringarna som sker och tar sig uttryck på olika sätt runt om i världen med bland annat höjda temperaturer och stigande havsnivåer. Jag bestämde mig för att läsa en tvärvetenskaplig master i Tillämpad klimatstrategi och fördjupa mina kunskaper om bl.a. hur klimatsystem fungerar och hur vårt samhälle påverkar klimatförändringarna.

I din uppsats diskuterar du ökad plaståtervinning och utsläpp av gifter kopplat till detta. Varför är det ett viktigt ämne just nu?

– För att realisera övergången från en linjär till en cirkulär ekonomi har EU utvecklat ett antal miljöpolitiska målsättningar som kommer till uttryck genom ett ökat fokus på produkters hela livscykel. I dagsläget är två särskilt prioriterade områden inom EU målet om en ökad återvinning av plast med bibehållen kvalité samt målet om utfasning av farliga kemikalier. Relationen mellan de båda aktuella målen och relevant lagstiftning kopplad till dessa, är dock inte helt okomplicerad om än outforskad. Vad händer exempelvis när plast som ska återvinnas även innehåller farliga kemikalier som ska fasas ut? För att kunna nå de båda målen måste unionen adressera denna fråga och uppsatsen syftar till att, genom exemplifiering, belysa komplexiteten med de båda målen och relevant lagstiftning.

Vilka är dina framtidsplaner och vilken nytta kommer du ha av din utbildning för att nå dit?

– Oberoende av var jag jobbar i framtiden är mitt mål att sprida kunskap om klimatförändringarna och hållbarhet och påverka beslut som fattas, i stort som smått, att ta ansvar för miljön. Med min utbildning har jag lärt mig att betrakta och diskutera miljöfrågor både ur ett naturvetenskapligt och ett samhällsvetenskapligt perspektiv vilket jag tror är viktigt för att förstå och kommunicera hållbarhet och nå en förändring.