Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Miljö- politik och förvaltning (MVEB15)

Kursen ger en översikt av det svenska politiska systemet och dess aktörer. Dessutom behandlas EUs institutioner och beslutsprocesser samt internationellt samarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet och hållbar utveckling.

De demokratiska beslutsprocesserna på lokal, regional, nationell och internationell nivå studeras. Riksdagens och regeringens, partiernas, organisationernas och medias roll i beslutsprocessen analyseras, med exempel från bl a miljöbalken, Agenda 21, plan och bygglagen och annan speciallagstiftning.

Politisk styrning och styrmedel, implementering och utvärdering inom miljö- och hälsoskyddsområdet studeras. Den statliga och kommunala förvaltningens organisering, uppgifter, arbetssätt och beslutsbefogenheter behandlas. Expertrollen samt tjänstemannens befogenheter och skyldigheter inom det demokratiska systemet analyseras.

Medborgarens deltagande och insyn i miljö- och hälsoskyddsförvaltningens verksamhet diskuteras, vilket bl a inkluderar offentlighetsprincipen och rättssäkerhetsfrågor. Ett särskilt moment ägnas utvärderingens roll i beslutsprocesserna. Förändringstendenser såsom målstyrning, decentralisering och privatisering i offentlig verksamhet, som påverkar organisering och styrning av miljö- och hälsoskyddsområdet belyses.

Kursen ges vid den statsvetenskapliga institutionen.

Förkunskapskrav

Grundläggande samt 30 hp naturvetenskapliga studier inkl 15 hp Miljövetenskaplig grundkurs (MVEA01/MVE101).

Urval

Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %.

Sidansvarig:

miljö- politik och förvaltning

Kurskod: MVEB15
Poäng: 15 hp
Nivå: Grundnivå
Period: VT1

Kursplan

Kursutvärdering VT18

Välkomstbrev - kallelse till upprop VT19

Schema för VT2019

Anmäl dig på:

www.antagning.se

Kursansvarig

Åsa Knaggård                  
asa [dot] knaggard [at] svet [dot] lu [dot] se
046 - 222 01 64

Kontakt

Studievägledare

Yvonne Persson
yvonne [dot] persson [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 3782

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC
Sölvegatan 37
223 62 Lund

Besöksadress
Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund

Om webbplatsen