Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Litteraturlista: Miljöpolitik och förvaltning MVEB16, vårterminen 2024

Kursansvarig

Åsa Knaggård
asa [dot] knaggard [at] svet [dot] lu [dot] se (asa[dot]knaggard[at]svet[dot]lu[dot]se)

Kurslitteratur

OBS! Det är viktigt att ha tillgång till kurslitteraturen under kursen!

Dahlström, Carl, red. (2023). "Politik som organisation. Förvaltningspolitikens grundproblem". Sjunde upplagan. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144177366.

Jagers, Sverker C. & Matti, Simon (2020). "Miljöpolitikens villkor". Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144118543.

Karlsson, Ove, 1999. "Utvärdering – mer än metod". Stockholm: Svenska kommunförbundet. ISBN: 9170998205. Finns online.

Norén Bretzer, Ylva (2021). "Sveriges politiska system". Fjärde upplagan. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144139524.

Warnling Conradson, Wiweka (2022). "En introduktion till förvaltningsrätten". Fjortonde upplagan. Stockholm: Nordstedts juridik. ISBN: 9789139025788. Det går även bra att använda upplagan från 2020.