Miljö- och hälsoskydd - metodik och praktik (15hp)

Kursen ger kunskap och erfarenhet av tillsyn och metoder vid miljö- och hälsoskyddsarbetet inom främst offentlig verksamhet. Här ingår moment om: ärendehandläggning på miljömyndighet, regler för myndighetsutövning, informationssökningar för myndighetsutövning inom miljöområdet, miljötillsyn enligt gällande förordningar, genomförande av beslut och tillämpning av tvångsmedel, konflikthantering i myndighetsutövningen, analyser och tillämpning av olika miljöövervakningsmetoder, samt vilka skyldigheter miljömyndigheten har för miljöövervakningen och tillämpning av statistiska metoder och beräkningar.

Kursen innehåller även 5 veckors praktik på en miljömyndighet/arbetsplats. Reseersättning kan utgå.
Läs om villkoren för reseersättning

Behörighet & urval

Ansökan och behörighet - Lunds universitets kursdatabas

 

 

Kursansvarig

Andrea Hjärne                   
andrea [dot] hjarne [at] cec [dot] lu [dot] se
 

Kontakt

Studievägledare

Yvonne Persson
yvonne [dot] persson [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 3782