Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Litteraturlista: Miljö- och hälsoskyddsarbete, metodik och praktik MVEN22, vårterminen 2024

Kursansvarig

Andrea Hjärne
andrea [dot] hjarne [at] cec [dot] lu [dot] se (andrea[dot]hjarne[at]cec[dot]lu[dot]se)

Kurslitteratur

Tomas Isenstam: Juridik för inspektörer, andra upplagan (2019), Studentlitteratur AB, www.Bokus.com  www.studentlitteratur.com 

Miljösamverkan Sveriges utbildning om grundläggande miljöbalkstillsyn; tillgänglig att läsa på webben https://www.miljosamverkansverige.se/metodik/utbildning-grundlaggande-miljobalkstillsyn/ 

Utöver ovanstående allmänna litteratur om tillsyn och myndighetsutövning, handlar kursen om att träna på utredning genom att själv leta upp och använda relevanta och aktuella dokument, bland annat lagstiftning, myndigheters tillsynsvägledningar på deras hemsidor, miljösamverkans och olika tillsynsmyndigheters projektmaterial och beslut samt rättsfall, lagkommentarer och utlåtanden i rättsdatabaser. Det är därför inte möjligt att ha en komplett lista som anger all sådan möjlig litteratur.