Klimatstrategiska metoder (15hp)

Kursen behandlar viktiga metoder för klimatstrategiskt arbete. Här behandlas förebyggande metoder som verktyg för att analysera hur olika socioekonomiska system som tex transporter och energi påverkar miljön och klimatet (sk LCA). Vidare ingår metoder för anpassning till väntade klimatförändringar där en fördjupning i risk- och sårbarhetsanalys är huvudverktyg. Detta innefattar såväl metoder för genomförande, utvärdering och implementering med praktiska exempel internationellt och i Sverige.

Läs kursplanen för att se mer i detalj vad kursen innehåller.

Behörighet & urval

Ansökan och behörighet - Lunds universitets kursdatabas

 

Kursansvarig

Niklas Vareman
Niklas [dot] Vareman [at] med [dot] lu [dot] se
046-222 09 06

Kontakt

Studievägledare

Yvonne Persson
yvonne [dot] persson [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 3782